In het huidige digitale tijdperk is informatiebeveiliging belangrijker dan ooit tevoren. De dreiging van cyberaanvallen en datalekken is reëel en organisaties moeten maatregelen nemen om hun gevoelige gegevens te beschermen. Een manier om ervoor te zorgen dat uw organisatie de beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging toepast, is het verkrijgen van een ISO27001-certificaat. In deze blog gaan we in op het belang van informatiebeveiliging en hoe dit verband houdt met ISO27001. Door dit goed door te lezen weet u binnen no time waarom ook uw bedrijf aan de ISO27001 eisen dient te voldoen om tenminste echt volledig veilig met persoonlijke informatie om te kunnen gaan.

Wat is informatiebeveiliging?

Voordat we ingaan op de voordelen van het ISO27001-certificaat is het handig om eerst even stil te staan bij de definitie van informatiebeveiliging. We zien namelijk dat er nog altijd een hoop mensen zijn die eigenlijk geen idee hebben wat hier precies mee bedoelt wordt. Informatiebeveiliging is de term voor het beschermen van informatie tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging of vernietiging. Dit omvat het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Informatiebeveiliging is essentieel voor elke organisatie die gevoelige informatie behandelt, zoals klantgegevens, financiële gegevens en intellectuele eigendom.

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

Goed, door middel van de bovenstaande info weet u als het goed is beter wat informatiebeveiliging inhoudt. Nu weet u alleen nog niet waarom het zo belangrijk is voor uw bedrijf. Er zijn verschillende redenen waarom informatiebeveiliging belangrijk is. We hebben het wat makkelijker gemaakt door de grootste redenen voor u op een rijtje te zetten:

  • Bescherming van gevoelige informatie – Organisaties verwerken elke dag gevoelige informatie, en deze informatie kan waardevol zijn voor cybercriminelen die proberen deze te stelen voor financieel gewin of die het willen gebruiken voor kwaadaardige doeleinden. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf. Soms zijn deze gevolgen zo erg dat het niet echt meer mogelijk is om hier bovenop te komen.
  • Naleving van de juiste wet- en regelgeving – Organisaties zijn onderworpen aan diverse wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Niet-naleving van deze voorschriften kan leiden tot aanzienlijke straffen en boetes. Dit is dan ook niet iets waar u zich als bedrijf over wilt buigen. Door te voldoen aan de regels weet u zeker dat het wel goed zit.
  • Behoud van het vertrouwen van de klant – Alle Klanten vertrouwen erop dat organisaties hun gevoelige informatie beschermen. Een datalek kan leiden tot verlies van het vertrouwen van de klant, dat moeilijk terug te winnen kan zijn. Uw klanten zullen eerder zaken doen met die organisaties die een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van informatiebeveiliging.
  • Financiële verliezen voorkomen – Een datalek kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen voor organisaties. De kosten van een datalek kunnen bestaan uit juridische kosten, boetes en compensatie voor getroffen klanten.
  • Verbetering van de operationele efficiëntie – Effectieve informatiebeveiligingsmaatregelen kunnen organisaties helpen efficiënter te werken door ervoor te zorgen dat alle informatie beschikbaar is wanneer die nodig is en dat deze accuraat en betrouwbaar is.

Wat is ISO27001?

ISO27001 is een internationaal erkende norm voor het beheer van informatiebeveiliging. Het biedt een kader voor organisaties om effectieve informatiebeveiligingscontroles te implementeren en te onderhouden. ISO27001 is gebaseerd op een risicomanagementbenadering en biedt een altijd weer een systematische en proactieve benadering voor het beheer van informatiebeveiligingsrisico’s. Het verkrijgen van een ISO27001-certificering kan uw bedrijf verschillende voordelen opleveren:

  • Toont uw betrokkenheid bij informatiebeveiliging aan – Het verkrijgen van de juiste ISO27001-certificering toont uw betrokkenheid bij het beschermen van gevoelige informatie en het handhaven van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.
  • Helpt te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten – ISO27001 biedt een kader voor het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot informatiebeveiliging.
  • Vergroot het vertrouwen van de klant – ISO27001-certificering kan het vertrouwen van de klant helpen opbouwen en behouden door aan te tonen dat u zich inzet voor de bescherming van hun gevoelige informatie.
  • Beperkt financiële verliezen – ISO27001-certificering kan de financiële gevolgen van een datalek helpen beperken door de kans op een datalek te verkleinen en ervoor te zorgen dat er passende controles zijn om te reageren op beveiligingsincidenten.

Door middel van de ISO27001-certificering is het ook voor uw bedrijf mogelijk om tenminste echt op de juiste manier om te gaan met de persoonlijke informatie. Hier op de site kunt u veel meer handige informatie vinden over de voordelen die ISO27001-certificering te bieden heeft voor uw bedrijf!

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie