De kans is groot dat u wel eens van de ISO 27001 certificering heeft gehoord. Er is namelijk een reden dat u bij ons op de site terecht bent gekomen. Hoewel veel mensen wel een vaag beeld hebben bij wat de ISO 27001 naleving inhoudt zijn er maar weinig mensen die echt weten wat we onder ISO2 7001 verstaan. Wij vinden het tijd dat hier verandering in komt. Om hiervoor te zorgen hebben we besloten om het wat makkelijker te maken. In dit artikel hebben we dan ook de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet. Door dit goed door te lezen krijgt u een goed beeld van wat ISO 27001 betekent.

Wat is ISO 27001 – definitie en functie

Laten we maar eens beginnen bij het begin. Wat houdt ISO 27001 in vraagt u zich af? ISO 27001 is een speciale term voor de internationale norm voor het beheer van informatiebeveiliging die is ontwikkeld door de instanties International Organization for Standardization en International Electrotechnical Commission. De norm biedt een kader voor het beheer van gevoelige bedrijfsinformatie zodat deze veilig blijft. Door ISO 27001 te implementeren kunnen organisaties hun informatie beschermen tegen potentiële bedreigingen zoals hacken, datalekken en nog veel meer online risico’s. Wil men laten zien dat een bepaalde organisatie de regels naleeft dan is het noodzakelijk om te beschikken over de ISO 27001 certificering.

Het behalen van de ISO 27001 certificering

ISO 27001 certificering is het proces van het verkrijgen van een certificaat van een geaccrediteerde derde partij waarmee u laat zien dat het bedrijf de norm effectief heeft geïmplementeerd binnen de organisatie in kwestie. Deze certificering is een internationaal erkend ereteken waaruit blijkt dat een bedrijf zich inzet voor informatiebeveiliging. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat is het wel van belang om de nodige inspanningen te leveren. Dit is bijvoorbeeld het uitvoeren van regelmatige risicobeoordelingen, het implementeren van beveiligingscontroles en het bijhouden van documentatie om de naleving aan te tonen. Door te voldoen aan ISO 27001 kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun gevoelige informatie wordt beschermd en dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wat is een ISO 27001-audit?

Mocht u kiezen voor een ISO 27001 implementatie dan zal u te maken krijgen met een ISO 27001 audit.  Een ISO 27001-audit is het proces waarbij het ISMS van een organisatie wordt geëvalueerd om te bepalen of het voldoet aan de eisen van de ISO 27001 norm. Audits worden doorgaans uitgevoerd door geaccrediteerde derde partijen en kunnen zowel intern als extern plaatsvinden. Audits vormen een essentieel onderdeel van het certificeringsproces en helpen organisaties bij het vaststellen van gebieden waarop hun informatiebeveiligingsbeheer kan worden verbeterd.

Waar op letten bij het kiezen voor ISO 27001?

Indien u kiest voor het implementeren van ISO 27001 dan is het noodzakelijk om rekening te houden met een aantal verschillende factoren. Door deze factoren in het achterhoofd te houden weet u zeker dat u een weloverwogen keuze maakt voor uw bedrijf.

  • Toepassingsgebied van het ISMS: Het toepassingsgebied van het ISMS moet duidelijk worden gedefinieerd en moet alle gebieden van de organisatie omvatten die met gevoelige informatie omgaan. Dit omvat niet alleen IT-systemen, maar ook fysieke activa, mensen en processen.
  • Risicobeoordeling: Er moet een professionele risicobeoordeling worden uitgevoerd om alle soorten potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden voor de gevoelige informatie van de organisatie te identificeren. Deze beoordeling moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat zij actueel blijft.
  • Beveiligingsmaatregelen: De organisatie moet passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming tegen de geïdentificeerde risico’s. Deze maatregelen moeten regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Daarnaast moeten controles regelmatig worden geëvalueerd en goed worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze doeltreffend blijven.
  • Documentatie: De organisatie moet als laatste nauwkeurige en actuele documentatie van haar ISMS bijhouden, met inbegrip van beleid, procedures en verslagen van beveiligingscontroles en incidentenbeheer.

Kiest u ook voor ISO 27001?

Zoals u heeft kunnen zien is ISO 27001 een internationale norm voor informatiebeveiligingsbeheer die een kader biedt voor de bescherming van gevoelige bedrijfsinformatie. De norm omvat vereisten voor risicobeoordeling, beveiligingscontroles en incidentenbeheer binnen uw organisatie. Alle organisaties kunnen zich laten certificeren door aan te tonen dat zij de norm effectief hebben toegepast binnen hun eigen team. Toepassing van de ISO 27001 is van cruciaal belang om de beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Blijf zeker even hangen op deze site als je u nog veel meer te weten wilt komen over de juiste ISO 27001 implementatie.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie