In de moderne wereld is het bijhouden van data en informatie een cruciaal onderdeel van elk bedrijf. Het is belangrijk om te weten hoelang je deze gegevens moet bewaren om te voldoen aan de ISO 27001-normen. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van het bewaren van gegevens bespreken volgens de ISO 27001-richtlijnen.

De ISO 27001-normen zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Het is dus van cruciaal belang dat bedrijven zich houden aan de richtlijnen en procedures voor het bewaren van gegevens om ervoor te zorgen dat de informatie veilig en beschermd blijft.

hoe lang gegevens bewaren iso 27001?

Hoe lang gegevens bewaren ISO 27001?

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging die de eisen en best practices voor het beheer van informatiebeveiligingssystemen (ISMS) vastlegt. Het is bedoeld om organisaties te helpen bij het beheren en beschermen van hun informatie en het minimaliseren van het risico op beveiligingsincidenten.

Het doel van ISO 27001 is om een ​​gestandaardiseerde aanpak voor informatiebeveiliging te bieden die kan worden toegepast op alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte, sector of locatie.

Waarom is het bewaren van gegevens belangrijk?

Het bewaren van gegevens is een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging. Het is essentieel om gegevens te bewaren om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer dat nodig is en om ervoor te zorgen dat de integriteit van de gegevens behouden blijft.

Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze gegevens bewaren in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en hun eigen interne beleid. Dit kan betekenen dat gegevens voor een bepaalde periode moeten worden bewaard voordat ze kunnen worden verwijderd.

Hoelang moeten gegevens worden bewaard?

De exacte periode waarvoor gegevens moeten worden bewaard, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van de gegevens en de toepasselijke wet- en regelgeving. Sommige gegevens moeten gedurende een bepaalde periode worden bewaard om te voldoen aan wettelijke vereisten, terwijl andere gegevens alleen moeten worden bewaard zolang ze nodig zijn voor zakelijke doeleinden.

Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze een duidelijk beleid hebben voor het bewaren van gegevens en dat dit beleid regelmatig wordt geëvalueerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving.

Wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens

Er zijn verschillende wetten en voorschriften die de bewaring van gegevens regelen, afhankelijk van het type gegevens en de sector waarin de organisatie actief is. Enkele voorbeelden van wetten en voorschriften die de bewaring van gegevens regelen, zijn:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Archiefwet
 • Wet op de identificatieplicht
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Organisaties moeten zich bewust zijn van de wettelijke vereisten waaraan ze moeten voldoen en ervoor zorgen dat ze gegevens bewaren in overeenstemming met deze vereisten.

Interne beleidsregels voor het bewaren van gegevens

Organisaties moeten ook hun eigen interne beleidsregels hebben voor het bewaren van gegevens. Dit beleid moet worden afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie en moet rekening houden met de aard van de gegevens die worden bewaard en de risico’s die ermee gepaard gaan.

Het is belangrijk dat organisaties ervoor zorgen dat hun beleidsregels voor het bewaren van gegevens in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving en dat ze regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven.

Voordelen van een goed beleid voor het bewaren van gegevens

Een goed beleid voor het bewaren van gegevens kan een aantal voordelen opleveren voor organisaties, waaronder:

 • Betere naleving van wet- en regelgeving
 • Verbeterde informatiebeveiliging
 • Efficiënter gebruik van opslagruimte
 • Betere toegankelijkheid van gegevens
 • Verhoogde betrouwbaarheid van gegevens

Door ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste manier worden bewaard, kunnen organisaties hun informatiebeveiliging verbeteren en ervoor zorgen dat gegevens beschikbaar zijn wanneer dat nodig is.

Vergelijking met andere normen

Er zijn verschillende andere normen en richtlijnen die betrekking hebben op het bewaren van gegevens, waaronder:

 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Sarbanes-Oxley Act (SOX)
 • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Elke norm of richtlijn heeft zijn eigen specifieke vereisten voor het bewaren van gegevens, afhankelijk van de aard van de gegevens en de sector waarin de organisatie actief is.

Organisaties moeten zich bewust zijn van de verschillende normen en richtlijnen waaraan ze moeten voldoen en ervoor zorgen dat hun beleid voor het bewaren van gegevens in overeenstemming is met deze vereisten.

Conclusie

Het bewaren van gegevens is een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging en het is essentieel dat organisaties ervoor zorgen dat ze gegevens bewaren in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en hun eigen interne beleidsregels.

Door ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste manier worden bewaard, kunnen organisaties hun informatiebeveiliging verbeteren en ervoor zorgen dat gegevens beschikbaar zijn wanneer dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de richtlijnen voor het bewaren van gegevens volgens ISO 27001?

Voor organisaties die ISO 27001-certificering willen behalen of behouden, is het van vitaal belang om te weten hoe lang ze gegevens moeten bewaren. Over het algemeen raden de richtlijnen aan dat gegevens zo lang worden bewaard als nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit betekent dat organisaties hun eigen beleid moeten ontwikkelen om te bepalen hoe lang gegevens moeten worden bewaard op basis van de specifieke wetgeving waaraan ze onderworpen zijn.

Bovendien vereist ISO 27001 dat organisaties hun gegevensbeheerprocessen regelmatig evalueren en updaten om ervoor te zorgen dat de bewaartijden in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving en bedrijfsbehoeften.

Hoe bepalen organisaties hoe lang ze gegevens moeten bewaren?

Organisaties moeten hun eigen beleid ontwikkelen om te bepalen hoe lang gegevens moeten worden bewaard op basis van de specifieke wetgeving waaraan ze onderworpen zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met de aard van de gegevens, de wettelijke vereisten, de bedrijfsbehoeften en eventuele andere relevante factoren. Bij het ontwikkelen van een beleid voor het bewaren van gegevens moeten organisaties ook rekening houden met de beveiligingsrisico’s die gepaard gaan met het bewaren van gegevens voor een langere periode.

Organisaties kunnen ook profiteren van richtlijnen en aanbevelingen van toonaangevende brancheorganisaties en overheidsinstanties om te bepalen hoe lang ze hun gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de normen voor datasecurity.

Welke risico’s zijn verbonden aan het bewaren van gegevens voor een langere periode?

Het bewaren van gegevens voor een langere periode kan een aantal beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden blootgesteld aan ongeautoriseerde toegang, diefstal, verlies of corruptie, wat kan leiden tot ernstige gevolgen zoals gegevensdiefstal, reputatieschade en boetes. Bovendien kunnen verouderde gegevensbeheerprocessen leiden tot inefficiëntie en extra kosten voor organisaties.

Om deze risico’s te verminderen, moeten organisaties hun gegevensbeheerprocessen regelmatig evalueren en updaten om ervoor te zorgen dat de bewaartijden in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving en bedrijfsbehoeften. Het is ook belangrijk om gegevens te versleutelen en te zorgen voor een goede fysieke beveiliging van gegevensopslagmedia om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van het naleven van de richtlijnen voor het bewaren van gegevens volgens ISO 27001?

Het naleven van de richtlijnen voor het bewaren van gegevens volgens ISO 27001 heeft verschillende voordelen voor organisaties. Ten eerste kunnen organisaties hun risico op gegevensdiefstal, reputatieschade en boetes verminderen. Ten tweede kunnen gegevensbeheerprocessen efficiënter worden en kunnen kosten worden bespaard door het bewaren van onnodige gegevens te vermijden. Ten derde kunnen organisaties hun klanten vertrouwen geven dat hun gegevens veilig worden bewaard en beheerd.

Door het volgen van de richtlijnen voor het bewaren van gegevens volgens ISO 27001, kunnen organisaties ook voldoen aan de normen voor datasecurity en hun ISO 27001-certificering behouden of behalen.

Hoe kunnen organisaties hun gegevensbeheerprocessen evalueren en updaten volgens ISO 27001?

Om ervoor te zorgen dat hun gegevensbeheerprocessen voldoen aan de richtlijnen voor het bewaren van gegevens volgens ISO 27001, moeten organisaties deze regelmatig evalueren en updaten. Dit omvat het identificeren van de gegevens die worden verzameld en opgeslagen, het bepalen van hoe lang deze gegevens moeten worden bewaard en het ontwikkelen van beleid om ervoor te zorgen dat deze bewaartijden worden nageleefd.

Organisaties moeten ook regelmatig hun beveiligingsmaatregelen evalueren en updaten om ervoor te zorgen dat gegevens veilig worden bewaard en beheerd. Dit kan onder meer het versleutelen van gegevens, het implementeren van toegangscontroles en het zorgen voor een goede fysieke beveiliging van gegevensopslagmedia omvatten.

In het kort, het bewaren van gegevens is een belangrijk onderdeel van ISO 27001. Het bepaalt hoe lang gegevens moeten worden bewaard en hoe deze moeten worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn.

Het is belangrijk om te weten dat de wet- en regelgeving per land kan verschillen, dus het is van cruciaal belang om de lokale wetgeving te raadplegen voordat u een bewaartermijn vaststelt.

Ten slotte moet u ervoor zorgen dat u de gegevens op een veilige manier bewaart en dat u een veiligheidsplan heeft in geval van een datalek. Dit zal niet alleen de gegevensbescherming verbeteren, maar ook het vertrouwen van uw klanten en partners vergroten.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie