Toegangscontrole is een essentieel onderdeel van informatiebeveiliging en speelt een cruciale rol bij het beschermen van bedrijfsgegevens. Het is daarom van groot belang dat organisaties weten hoe ze toegangscontrole moeten implementeren volgens de ISO 27001-normen.

In deze gids zullen we de belangrijkste aspecten van toegangscontrole volgens ISO 27001 behandelen en u praktische tips geven over hoe u dit effectief kunt implementeren binnen uw organisatie. Door de juiste toegangscontroleprocedures te implementeren, kunt u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw bedrijfsgegevens waarborgen en uw organisatie beschermen tegen mogelijke beveiligingsrisico’s.

hoe om te gaan met toegangscontrole volgens iso 27001

Hoe om te gaan met toegangscontrole volgens ISO 27001

Toegangscontrole is een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging volgens ISO 27001. In dit artikel zullen we bespreken hoe u op de juiste manier toegangscontrole kunt beheren om de veiligheid van uw data te waarborgen.

Wat is toegangscontrole?

Toegangscontrole is het proces van het beheren van wie toegang heeft tot welke informatie. Het is een essentieel onderdeel van informatiebeveiliging, omdat het helpt om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie te voorkomen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Bij toegangscontrole gaat het niet alleen om het bepalen wie toegang heeft tot welke informatie, maar ook om het bepalen van de manier waarop toegang wordt verleend. Dit kan bijvoorbeeld door middel van wachtwoorden, tokens of biometrische gegevens.

Waarom is toegangscontrole belangrijk?

Toegangscontrole is een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging omdat het helpt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Als ongeautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie, kan dit leiden tot het lekken van bedrijfsgeheimen, fraude of andere vormen van misbruik.

Bovendien kan het gebrek aan toegangscontrole leiden tot beveiligingsproblemen zoals malware-infecties en phishing-aanvallen. Als medewerkers geen beperkingen hebben op het downloaden van bestanden of toegang hebben tot onveilige websites, kan dit een risico vormen voor de veiligheid van het hele netwerk.

Hoe toegangscontrole te implementeren volgens ISO 27001?

De implementatie van toegangscontrole volgens ISO 27001 vereist een gedetailleerde planning en een grondige analyse van de risico’s. Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat uw toegangscontrole voldoet aan de normen van ISO 27001:

1. Identificeer de informatie die moet worden beschermd

Voordat u begint met het implementeren van toegangscontrole, moet u eerst bepalen welke informatie u moet beschermen. Dit kan bijvoorbeeld financiële gegevens, persoonlijke informatie van klanten of bedrijfsgeheimen zijn.

Zodra u weet welke informatie moet worden beschermd, kunt u beginnen met het bepalen wie toegang heeft tot welke informatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een toegangscontrolematrix waarin wordt beschreven welke medewerkers toegang hebben tot welke informatie.

2. Bepaal de niveaus van toegangscontrole

Er zijn verschillende niveaus van toegangscontrole die kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie. Deze omvatten:

 • Fysieke toegangscontrole: controleert wie toegang heeft tot bepaalde ruimtes of gebouwen
 • Logische toegangscontrole: controleert wie toegang heeft tot computersystemen en -toepassingen
 • Applicatietoegangscontrole: controleert wie toegang heeft tot specifieke toepassingen

3. Implementeer toegangscontrolemaatregelen

Nadat u de niveaus van toegangscontrole hebt bepaald, kunt u beginnen met het implementeren van maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van wachtwoorden, tokens, biometrische gegevens, of een combinatie van deze methoden.

Bovendien moet u ervoor zorgen dat er een proces is om de toegang tot informatie te beheren en te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatige audits en rapportage, of door het gebruik van softwaretools die helpen bij het beheren van toegangscontrole.

De voordelen van toegangscontrole volgens ISO 27001

Het implementeren van toegangscontrole volgens ISO 27001 heeft verschillende voordelen, waaronder:

 • Verbeterde informatiebeveiliging: door ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie, wordt de veiligheid van de informatie verbeterd.
 • Verhoogde efficiëntie: door het beperken van de toegang tot informatie, kunnen medewerkers efficiënter werken omdat ze alleen toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben.
 • Verminderd risico: door het beperken van de toegang tot gevoelige informatie, wordt het risico op gegevenslekken en andere beveiligingsproblemen verminderd.

Toegangscontrole versus identiteitsbeheer

Hoewel toegangscontrole en identiteitsbeheer vaak samen worden gebruikt, zijn het verschillende concepten. Toegangscontrole richt zich op het beheren van wie toegang heeft tot welke informatie, terwijl identiteitsbeheer zich richt op het beheren van de gegevens van gebruikers en hun toegangsrechten.

Identiteitsbeheer kan bijvoorbeeld worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot bepaalde toepassingen of systemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een single sign-on-oplossing die gebruikers toegang geeft tot meerdere toepassingen met één set referenties.

Conclusie

Toegangscontrole is een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging volgens ISO 27001. Door het implementeren van toegangscontrolemaatregelen kunt u ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie, en de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het omgaan met toegangscontrole volgens ISO 27001.

Wat is toegangscontrole?

Toegangscontrole is het proces waarbij een organisatie bepaalt welke gebruikers toegang hebben tot welke informatie en middelen. Dit omvat het beheer van gebruikersaccounts, wachtwoorden en autorisaties voor toegang tot systemen en gegevens.

ISO 27001 vereist dat organisaties passende toegangscontrolemaatregelen implementeren om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Wat zijn de belangrijkste principes van toegangscontrole?

De belangrijkste principes van toegangscontrole zijn de ‘need-to-know’-principe en het ‘least privilege’-principe. Het ‘need-to-know’-principe houdt in dat een gebruiker alleen toegang heeft tot informatie en middelen die nodig zijn om zijn of haar taken uit te voeren. Het ‘least privilege’-principe houdt in dat een gebruiker alleen de laagst mogelijke autorisatieniveaus heeft die nodig zijn om zijn of haar taken uit te voeren.

Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties de risico’s van ongeautoriseerde toegang tot informatie en middelen verminderen.

Welke maatregelen kunnen organisaties nemen om toegangscontrole te verbeteren?

Organisaties kunnen verschillende maatregelen nemen om toegangscontrole te verbeteren, waaronder:

 • Implementatie van sterke authenticatie- en autorisatiemechanismen
 • Beperking van fysieke toegang tot gevoelige informatie en middelen
 • Regelmatige beoordeling en evaluatie van autorisaties en toegangsrechten
 • Monitoren van gebruikersactiviteit en detectie van ongebruikelijke of verdachte activiteit
 • Training van medewerkers over het belang van toegangscontrole en hoe ze er effectief mee kunnen omgaan

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen organisaties hun beveiligingsniveau verhogen en de kans op ongeautoriseerde toegang tot informatie en middelen verminderen.

Hoe kan ISO 27001 helpen bij het implementeren van toegangscontrole?

ISO 27001 biedt een kader voor informatiebeveiliging dat organisaties kan helpen bij het implementeren van effectieve toegangscontrolemaatregelen. Het vereist dat organisaties een gedocumenteerd beleid voor toegangsbeheer hebben en dat ze passende controles implementeren om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Door ISO 27001 te implementeren, kunnen organisaties hun beveiligingsniveau verhogen en voldoen aan de internationale normen voor informatiebeveiliging.

In dit artikel hebben we besproken hoe om te gaan met toegangscontrole volgens ISO 27001. We hebben gezien dat toegangscontrole een essentieel onderdeel is van informatiebeveiliging en dat het belangrijk is om de juiste maatregelen te nemen om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie te voorkomen.

Een goede toegangscontrole begint met een duidelijk beleid en een heldere definitie van de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Het is belangrijk om te zorgen voor een strikte scheiding van taken en om de toegang tot informatie te beperken tot de personen die daarvoor geautoriseerd zijn.

Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede monitoring en logging van alle toegangsactiviteiten. Dit stelt de organisatie in staat om snel te reageren op verdachte activiteiten en om te voldoen aan de vereisten van ISO 27001 op het gebied van rapportage en audit-trail.

Kortom, een goede toegangscontrole is essentieel voor een effectieve informatiebeveiliging en het naleven van de vereisten van ISO 27001. Door het implementeren van een duidelijk beleid, het beperken van toegang tot geautoriseerde personen en het monitoren van alle toegangsactiviteiten, kan de organisatie ervoor zorgen dat haar gevoelige informatie veilig is en blijft.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie