Als bedrijf is het van essentieel belang om de veiligheid van gegevens te waarborgen. Daarom is het implementeren van een Information Security Management System (ISMS) op basis van ISO 27001-normen een belangrijke stap. Om deze implementatie succesvol te laten verlopen, is het uitvoeren van een risicobeoordeling een cruciale eerste stap.

Een risicobeoordeling biedt bedrijven inzicht in de mogelijke risico’s die hun gegevens lopen en hoe deze kunnen worden beheerst. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het hoe en waarom van het uitvoeren van een risicobeoordeling volgens de normen van ISO 27001.

hoe risicobeoordeling iso 27001 te doen?

Hoe risicobeoordeling ISO 27001 te doen?

ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Een belangrijk onderdeel van deze norm is de risicobeoordeling. Een risicobeoordeling is een proces waarbij de risico’s van de informatiebeveiliging worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd om de juiste beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je een risicobeoordeling kunt uitvoeren volgens de ISO 27001-norm.

Stap 1: Identificeer de assets die moeten worden beschermd

De eerste stap bij het uitvoeren van een risicobeoordeling is het identificeren van de assets die moeten worden beschermd. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens, systemen, netwerken of applicaties zijn. Het is belangrijk om een volledige lijst van assets te maken en deze te classificeren op basis van hun belangrijkheid voor de organisatie.

Een voorbeeld van een tabel die je kunt gebruiken om de assets te classificeren is:

Asset Classificatie
Financiële gegevens Hoog
Klantgegevens Gemiddeld
Interne communicatiesystemen Laag

Stap 2: Identificeer de bedreigingen

Nadat je de assets hebt geïdentificeerd, moet je de bedreigingen identificeren die deze assets kunnen aantasten. Dit kunnen bijvoorbeeld cyberaanvallen, ongeautoriseerde toegang of menselijke fouten zijn. Het is belangrijk om een volledige lijst van bedreigingen te maken en deze te classificeren op basis van hun waarschijnlijkheid en impact op de assets.

Een voorbeeld van een lijst van bedreigingen is:

 • Cyberaanvallen
 • Ongeautoriseerde toegang
 • Menselijke fouten

Stap 3: Beoordeel de kwetsbaarheden

Nadat je de bedreigingen hebt geïdentificeerd, moet je de kwetsbaarheden beoordelen die de assets vatbaar maken voor deze bedreigingen. Dit kunnen bijvoorbeeld verouderde software, zwakke wachtwoorden of gebrek aan beveiligingsmaatregelen zijn. Het is belangrijk om een volledige lijst van kwetsbaarheden te maken en deze te classificeren op basis van hun impact op de assets.

Een voorbeeld van een lijst van kwetsbaarheden is:

 • Verouderde software
 • Zwakke wachtwoorden
 • Gebrek aan beveiligingsmaatregelen

Stap 4: Bepaal het risico

Nadat je de assets, bedreigingen en kwetsbaarheden hebt geïdentificeerd, moet je het risico bepalen voor elke combinatie van asset, bedreiging en kwetsbaarheid. Dit kun je doen door een risicomatrix te gebruiken, waarbij de waarschijnlijkheid en impact van elke combinatie wordt beoordeeld.

Een voorbeeld van een risicomatrix is:

Hoog Gemiddeld Laag
Hoog Hoog Gemiddeld Laag
Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Laag
Laag Laag Laag Laag

Op basis van deze risicomatrix kun je het risico bepalen voor elke combinatie van asset, bedreiging en kwetsbaarheid en deze classificeren als hoog, gemiddeld of laag.

Stap 5: Bepaal de beveiligingsmaatregelen

Nadat je het risico hebt bepaald voor elke combinatie van asset, bedreiging en kwetsbaarheid, moet je de juiste beveiligingsmaatregelen bepalen om het risico te verminderen. Dit kunnen bijvoorbeeld technische of organisatorische maatregelen zijn. Het is belangrijk om de beveiligingsmaatregelen te classificeren op basis van hun effectiviteit en kosten.

Een voorbeeld van een lijst van beveiligingsmaatregelen is:

 • Gebruik van sterke wachtwoorden
 • Regelmatige software-updates
 • Gebruik van firewalls
 • Training van personeel

Stap 6: Implementeer de beveiligingsmaatregelen

Nadat je de beveiligingsmaatregelen hebt bepaald, moet je deze implementeren. Dit kan bijvoorbeeld door het upgraden van software, het trainen van personeel of het installeren van nieuwe hardware. Het is belangrijk om de implementatie van de beveiligingsmaatregelen te plannen en te monitoren om ervoor te zorgen dat deze effectief zijn.

Stap 7: Monitor en beoordeel het risico regelmatig

De laatste stap bij het uitvoeren van een risicobeoordeling is het regelmatig monitoren en beoordelen van het risico. Dit kun je bijvoorbeeld doen door regelmatig penetratietesten uit te voeren, audits uit te voeren of incidenten te onderzoeken. Op basis van deze evaluatie kun je de beveiligingsmaatregelen aanpassen en verbeteren om de informatiebeveiliging te verbeteren.

Voordelen van het uitvoeren van een risicobeoordeling volgens de ISO 27001-norm

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het uitvoeren van een risicobeoordeling volgens de ISO 27001-norm. Enkele voordelen zijn:

 • Een betere bescherming van gevoelige informatie
 • Een verhoogd bewustzijn van informatiebeveiliging binnen de organisatie
 • Een betere naleving van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging

ISO 27001 vs. andere informatiebeveiligingsnormen

Er zijn verschillende andere informatiebeveiligingsnormen naast de ISO 27001-norm, zoals de NEN 7510-norm of de ISAE 3402-norm. Het belangrijkste verschil tussen deze normen is dat de ISO 27001-norm zich richt op het implementeren van een Information Security Management System (ISMS), terwijl de andere normen zich richten op specifieke gebieden binnen de informatiebeveiliging, zoals de zorgsector of IT-dienstverlening.

Concluderend kan worden gesteld dat het uitvoeren van een risicobeoordeling volgens de ISO 27001-norm een belangrijk onderdeel is van een effectieve informatiebeveiliging. Door het uitvoeren van deze stappen kun je de risico’s van de informatiebeveiliging identificeren en de juiste beveiligingsmaatregelen nemen om deze risico’s te verminderen.

Frequently Asked Questions

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het uitvoeren van een risicobeoordeling voor ISO 27001.

Wat is een risicobeoordeling voor ISO 27001?

Een risicobeoordeling voor ISO 27001 is een proces waarbij de risico’s voor de informatiebeveiliging worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Het doel van dit proces is om de risico’s te verminderen tot een acceptabel niveau door middel van passende beveiligingsmaatregelen.

De risicobeoordeling moet worden uitgevoerd volgens de normen van ISO 27001 en moet worden gedocumenteerd om te voldoen aan de certificeringsvereisten.

Wie moet de risicobeoordeling uitvoeren?

De risicobeoordeling moet worden uitgevoerd door een team van deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit team kan bestaan uit interne medewerkers of externe consultants die de nodige kennis en ervaring hebben om de risico’s te identificeren en te evalueren.

Het is belangrijk dat de leden van het team onafhankelijk zijn en geen belangenconflicten hebben bij het uitvoeren van de beoordeling.

Welke stappen moeten worden gevolgd bij het uitvoeren van een risicobeoordeling?

De stappen die moeten worden gevolgd bij het uitvoeren van een risicobeoordeling zijn:

 1. Identificeer de assets en de waarde ervan voor de organisatie
 2. Identificeer de bedreigingen en kwetsbaarheden voor de assets
 3. Evalueer de risico’s en bepaal de waarschijnlijkheid en impact ervan
 4. Identificeer mogelijke beveiligingsmaatregelen om de risico’s te verminderen
 5. Evalueer de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen
 6. Bepaal het acceptabele risiconiveau

Het is belangrijk om de beoordeling regelmatig te herhalen om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen up-to-date blijven en dat nieuwe risico’s worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

Welke tools en methodologieën kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van een risicobeoordeling?

Er zijn verschillende tools en methodologieën die kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van een risicobeoordeling, zoals:

 • Checklists en vragenlijsten
 • Scenario-analyse
 • Threat modeling
 • Vulnerability scanning
 • Penetratietesten

Het is belangrijk om de juiste tools en methodologieën te kiezen op basis van de behoeften van de organisatie en de complexiteit van het systeem.

Wat zijn de voordelen van het uitvoeren van een risicobeoordeling voor ISO 27001?

De voordelen van het uitvoeren van een risicobeoordeling voor ISO 27001 zijn:

 • Verhoogde bewustwording van informatiebeveiligingsrisico’s
 • Identificatie en evaluatie van risico’s voor informatiebeveiliging
 • Verhoogde effectiviteit van beveiligingsmaatregelen
 • Verhoogde betrouwbaarheid en integriteit van de informatie
 • Voldoen aan de certificeringsvereisten van ISO 27001

Het uitvoeren van een risicobeoordeling is een essentieel onderdeel van het implementeren van een effectief informatiebeveiligingsbeheersysteem volgens ISO 27001.

In deze tijd, waarin cyberaanvallen steeds vaker voorkomen, is het doen van een risicobeoordeling volgens de ISO 27001-norm essentieel voor het beschermen van uw organisatie tegen potentiële bedreigingen.

Om een goed onderbouwde risicobeoordeling te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om de juiste mensen en middelen in te zetten. Het betrekken van verschillende afdelingen en medewerkers binnen uw organisatie kan bijdragen aan het verkrijgen van een volledig beeld van de risico’s die uw organisatie loopt.

Daarnaast is het belangrijk om te blijven monitoren en evalueren, zodat u op de hoogte blijft van eventuele nieuwe risico’s. Door regelmatig uw risicobeoordeling te herzien, kunt u de beveiliging van uw organisatie up-to-date houden en uw bedrijf beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie