Als bedrijf wil je er zeker van zijn dat je IT-beveiligingssysteem op orde is. Een ISO 27001-certificering kan hierbij helpen. Maar voordat je deze certificering kunt behalen, moet je een verklaring van toepasselijkheid opstellen. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je deze verklaring op een duidelijke en gestructureerde manier kunt schrijven.

hoe schrijf je iso 27001 verklaring van toepasselijkheid?

Hoe schrijf je een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid?

Een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid (VvT) is essentieel voor organisaties die de ISO 27001-certificering willen behalen. Het is een document waarin de organisatie haar informatiebeveiligingsbeleid beschrijft en aantoont hoe zij aan de eisen van de norm voldoet. Het schrijven van een VvT kan een uitdaging zijn, maar het is van cruciaal belang voor het behalen van de certificering. In dit artikel vind je een gedetailleerde handleiding voor het opstellen van een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid.

Stap 1: Identificeer de scope

De eerste stap bij het opstellen van een VvT is het identificeren van de scope. Dit betekent dat je moet bepalen welke delen van de organisatie onder de ISO 27001-certificering vallen. Dit omvat de processen, systemen, locaties, afdelingen en derde partijen die betrokken zijn bij de verwerking van informatie. Het is belangrijk om deze scope zorgvuldig te definiëren, omdat de VvT alleen van toepassing is op de onderdelen die erin zijn opgenomen.

Om deze stap te vergemakkelijken, kun je gebruik maken van een tabel waarin je de verschillende delen van de organisatie opsomt en aangeeft of ze binnen of buiten de scope vallen.

Stap 2: Identificeer de eisen van de norm

De volgende stap is het identificeren van de eisen van de ISO 27001-norm die van toepassing zijn op de organisatie. Dit omvat onder andere de beveiligingsmaatregelen die moeten worden geïmplementeerd, de documentatie die moet worden bijgehouden en de procedures die moeten worden gevolgd. Het is belangrijk om deze eisen zorgvuldig te bestuderen, zodat je begrijpt wat er van de organisatie wordt verwacht.

Een handige manier om deze eisen te identificeren is door gebruik te maken van een checklist. Hierin kun je de verschillende eisen van de norm opsommen en aangeven of de organisatie er al aan voldoet of dat er nog actie moet worden ondernomen.

Stap 3: Bepaal de status van de beveiligingsmaatregelen

Nadat je de eisen van de norm hebt geïdentificeerd, is het tijd om de status van de beveiligingsmaatregelen te bepalen. Dit betekent dat je moet vaststellen welke maatregelen al zijn geïmplementeerd en welke nog moeten worden uitgevoerd. Het kan hierbij handig zijn om gebruik te maken van een tabel waarin je de maatregelen opsomt en aangeeft of ze al zijn geïmplementeerd of nog moeten worden uitgevoerd.

Stap 4: Beschrijf de beveiligingsmaatregelen

Nu je weet welke beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd, is het tijd om deze maatregelen te beschrijven. Dit omvat een beschrijving van de maatregelen zelf, de reden waarom ze zijn geïmplementeerd en hoe ze zijn geïmplementeerd. Het is belangrijk om deze beschrijvingen zo gedetailleerd mogelijk te maken, zodat de auditor begrijpt hoe de organisatie aan de eisen van de norm voldoet.

Een handige manier om deze maatregelen te beschrijven is door gebruik te maken van een tabel. Hierin kun je de verschillende maatregelen opsommen en aangeven hoe ze zijn geïmplementeerd.

Stap 5: Beschrijf de documentatie

Naast de beveiligingsmaatregelen moet de VvT ook een beschrijving bevatten van de documentatie die is gemaakt om aan de eisen van de norm te voldoen. Dit omvat onder andere het informatiebeveiligingsbeleid, de risicoanalyse en het beveiligingsplan. Het is belangrijk om deze documentatie zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, zodat de auditor begrijpt hoe de organisatie aan de eisen van de norm voldoet.

Een handige manier om deze documentatie te beschrijven is door gebruik te maken van een tabel. Hierin kun je de verschillende documenten opsommen en aangeven waar ze te vinden zijn.

Stap 6: Beschrijf de procedures

De VvT moet ook een beschrijving bevatten van de procedures die de organisatie heeft geïmplementeerd om aan de eisen van de norm te voldoen. Dit omvat onder andere de procedures voor het beheer van wijzigingen, de procedures voor het beheer van incidenten en de procedures voor het beheer van informatiebeveiliging. Het is belangrijk om deze procedures zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, zodat de auditor begrijpt hoe de organisatie aan de eisen van de norm voldoet.

Een handige manier om deze procedures te beschrijven is door gebruik te maken van een tabel. Hierin kun je de verschillende procedures opsommen en aangeven hoe ze zijn geïmplementeerd.

Stap 7: Bepaal de verantwoordelijkheden

De VvT moet ook een beschrijving bevatten van de verantwoordelijkheden binnen de organisatie met betrekking tot informatiebeveiliging. Dit omvat onder andere de verantwoordelijkheden van het management, de IT-afdeling en de medewerkers. Het is belangrijk om deze verantwoordelijkheden zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, zodat de auditor begrijpt wie er verantwoordelijk is voor welke aspecten van informatiebeveiliging.

Een handige manier om deze verantwoordelijkheden te beschrijven is door gebruik te maken van een tabel. Hierin kun je de verschillende verantwoordelijkheden opsommen en aangeven wie er verantwoordelijk voor is.

Stap 8: Bepaal de status van de implementatie

Naast de beschrijving van de beveiligingsmaatregelen, documentatie, procedures en verantwoordelijkheden, moet de VvT ook een beschrijving bevatten van de status van de implementatie. Dit omvat onder andere de voortgang van de implementatie, de resultaten van interne audits en de resultaten van externe audits. Het is belangrijk om deze status zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, zodat de auditor begrijpt hoe ver de organisatie gevorderd is met de implementatie.

Een handige manier om deze status te beschrijven is door gebruik te maken van een tabel. Hierin kun je de verschillende aspecten van de implementatie opsommen en aangeven wat de status ervan is.

Stap 9: Voeg bijlagen toe

Tot slot moet de VvT ook enkele bijlagen bevatten, zoals een lijst van afkortingen, een lijst van definities en een lijst van referenties. Deze bijlagen maken het document compleet en zorgen ervoor dat de auditor een volledig beeld heeft van de informatiebeveiliging binnen de organisatie.

Conclusie

Het schrijven van een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid kan een uitdaging zijn, maar het is van cruciaal belang voor het behalen van de certificering. Door de stappen in dit artikel te volgen en gebruik te maken van de tabellen en bijlagen, kun je een gedetailleerde en professionele VvT opstellen die aan alle eisen van de norm voldoet.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over het schrijven van een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid.

Wat is een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid?

Een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) is een document dat de toepassingsgebied van de informatiebeveiligingscontroles beschrijft die zijn gedefinieerd in de ISO 27001-standaard. Het is een belangrijk document dat dient als bewijs van naleving van de norm.

In de VVT wordt beschreven welke controles van toepassing zijn, waarom ze zijn geselecteerd en hoe ze zijn geïmplementeerd. Het is belangrijk dat de VVT nauwkeurig en volledig is om te zorgen voor een succesvolle certificering.

Wie moet de ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid schrijven?

De VVT moet worden geschreven door de organisatie die de ISO 27001-certificering wil behalen. Dit kan worden gedaan door de interne beveiligingsafdeling of door een externe consultant die gespecialiseerd is in informatiebeveiliging.

Het is belangrijk dat de persoon die de VVT schrijft een goed begrip heeft van de ISO 27001-norm en de informatiebeveiligingscontroles die daarin worden beschreven. Het is ook belangrijk dat de persoon toegang heeft tot de relevante informatie en middelen om de VVT te kunnen schrijven.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid?

De belangrijkste onderdelen van een VVT zijn:

  1. Een beschrijving van het toepassingsgebied van de informatiebeveiligingscontroles.
  2. Een lijst van de geselecteerde controles en de redenen voor hun selectie.
  3. Een beschrijving van hoe de controles zijn geïmplementeerd en hoe ze worden onderhouden.
  4. Een verklaring van overeenstemming met de ISO 27001-norm.

Andere optionele onderdelen kunnen zijn: een beschrijving van de risicobeoordeling, de resultaten van de controles en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Zijn er sjablonen beschikbaar voor het schrijven van een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid?

Ja, er zijn sjablonen beschikbaar die kunnen worden gebruikt als basis voor het schrijven van een VVT. Deze sjablonen zijn vaak ontwikkeld door externe consultants of certificeringsinstanties en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de organisatie.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het gebruik van een sjabloon de noodzaak van een grondige analyse van de informatiebeveiligingscontroles niet vervangt. De VVT moet nog steeds accuraat en volledig zijn voor een succesvolle certificering.

Moet de ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid regelmatig worden bijgewerkt?

Ja, de VVT moet regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig blijft. Veranderingen in het toepassingsgebied of de informatiebeveiligingscontroles kunnen leiden tot de noodzaak van een herziening van de VVT.

Het is ook belangrijk om de VVT bij te werken wanneer er wijzigingen zijn in de ISO 27001-norm of wanneer er nieuwe bedreigingen of risico’s worden geïdentificeerd. Het bijwerken van de VVT kan helpen bij het behouden van de certificering en de veiligheid van de organisatie.

In conclusie, het schrijven van een ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid kan een uitdagende taak zijn, maar met de juiste begeleiding en hulpmiddelen kan het proces soepeler verlopen. Het is belangrijk om te beginnen met het begrijpen van de vereisten van de norm en het identificeren van de relevante beveiligingscontroles voor uw organisatie.

Vervolgens moet u een grondige risicobeoordeling uitvoeren om de belangrijkste bedreigingen voor uw beveiliging te identificeren en te bepalen welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn om deze risico’s te verminderen. Ten slotte moet u de Verklaring van Toepasselijkheid schrijven, waarbij u ervoor zorgt dat deze zorgvuldig is geformuleerd en alle relevante informatie bevat.

Het schrijven van een Verklaring van Toepasselijkheid kan in het begin overweldigend lijken, maar met de juiste aanpak en middelen kunt u er zeker van zijn dat uw organisatie voldoet aan de vereisten van de ISO 27001-norm en dat uw informatiebeveiliging op een hoog niveau blijft. Wij wensen u veel succes bij het schrijven van uw Verklaring van Toepasselijkheid en hopen dat deze gids nuttig voor u is geweest.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie