Met de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. ISO/IEC 27001:2013 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging die organisaties helpt om hun informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en andere bedreigingen. In deze standaard worden verschillende controles beschreven die organisaties moeten uitvoeren om aan de eisen te voldoen. Maar hoeveel controles staan er eigenlijk in Bijlage A van ISO/IEC 27001:2013?

Bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 bevat een uitgebreide lijst van 114 controles die organisaties moeten implementeren om hun informatiebeveiliging te waarborgen. Deze controles zijn verdeeld over 14 categorieën, waaronder fysieke beveiliging, toegangsbeheer en continuïteitsbeheer. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de controles in Bijlage A en wat deze betekenen voor organisaties die streven naar een goede informatiebeveiliging.

hoeveel controles in bijlage a van iso/iec 27001:2013?

Hoeveel controles zijn er in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013?

Wat is ISO/IEC 27001:2013?

ISO/IEC 27001:2013 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Het biedt een kader voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) binnen een organisatie. Het ISMS omvat beleid, procedures, technologieën en mensen die de bescherming van vertrouwelijke informatie van een organisatie waarborgen.

Bijlage A van ISO/IEC 27001:2013

Bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 bevat een lijst van 114 controles die kunnen worden gebruikt om de risico’s van een organisatie te beheersen. Deze controles zijn gebaseerd op de beste praktijken in de informatiebeveiliging en zijn onderverdeeld in 14 categorieën, zoals informatiebeveiligingsbeleid, beveiliging van bedrijfsmiddelen en toegangsbeveiliging.

Hoeveel controles zijn er in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013?

Er zijn in totaal 114 controles in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013. Deze controles zijn verdeeld over 14 categorieën, zoals hierboven vermeld. Hieronder vindt u een tabel met het aantal controles per categorie.

Categorie Aantal controles
1. Informatiebeveiligingsbeleid 5
2. Organisatie van informatiebeveiliging 7
3. Mensen, processen en technologieën voor informatiebeveiliging 14
4. Beheer van bedrijfsmiddelen 10
5. Beveiliging van communicatie- en operationele processen 14
6. Toegangsbeveiliging 14
7. Beveiliging van systeemontwikkeling en onderhoud 13
8. Beheer van beveiligingsincidenten en continuïteit van bedrijfsvoering 7
9. Naleving 8
10. Relatiebeheer 5
11. Beveiliging van informatie bij externe partijen 7
12. Beveiliging van bedrijfsvoeringen en informatie 5
13. Cryptografische maatregelen 3
14. Fysieke en milieu beveiliging 10

Voordelen van het gebruik van bijlage A van ISO/IEC 27001:2013

Het gebruik van bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 biedt verschillende voordelen voor organisaties die informatiebeveiliging serieus nemen. Enkele van deze voordelen zijn:

  1. Het biedt een gestructureerde aanpak voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s.
  2. Het biedt een gemeenschappelijke taal en terminologie voor informatiebeveiliging binnen een organisatie en tussen organisaties.
  3. Het biedt een kader voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een ISMS.
  4. Het biedt een manier om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 vs. andere normen

Er zijn verschillende normen voor informatiebeveiliging beschikbaar naast ISO/IEC 27001:2013, zoals NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NIST SP 800-53. Deze normen bevatten ook controles voor informatiebeveiliging. Het verschil tussen deze normen ligt in de specifieke richtlijnen en vereisten die ze stellen voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s.

Het gebruik van bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 biedt echter voordelen ten opzichte van andere normen, zoals een gemeenschappelijke taal en terminologie voor informatiebeveiliging en een gestructureerde aanpak voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s.

Conclusie

In bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 zijn in totaal 114 controles opgenomen die kunnen worden gebruikt om de risico’s van een organisatie te beheersen. Deze controles zijn verdeeld over 14 categorieën en bieden een gestructureerde aanpak voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s. Het gebruik van bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 biedt verschillende voordelen voor organisaties die informatiebeveiliging serieus nemen, zoals een gemeenschappelijke taal en terminologie voor informatiebeveiliging en een kader voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een ISMS.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de controles in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013?

Bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 bevat een lijst van 114 controles die als referentie kunnen worden gebruikt bij het opzetten van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Deze controles zijn verdeeld over 14 domeinen, waaronder informatiebeveiligingsbeleid, beveiliging van bedrijfsmiddelen, toegangsbeveiliging en beveiligingsincidenten.

Het opnemen van deze controles in het ISMS kan helpen om de informatiebeveiliging te verbeteren en te voldoen aan de eisen van de norm. Het is echter belangrijk om te onthouden dat niet alle controles relevant zullen zijn voor elke organisatie en dat het ISMS moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van de organisatie.

Zijn alle controles in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 verplicht?

Nee, niet alle controles in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013 zijn verplicht. Het is aan de organisatie om te bepalen welke controles relevant zijn voor hun specifieke situatie en deze op te nemen in hun informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Het is echter wel verplicht om aan te kunnen tonen dat de gekozen controles effectief zijn in het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Het is belangrijk om te onthouden dat de keuze van controles moet worden gebaseerd op een risicobeoordeling en dat het ISMS moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van de organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor het opzetten van een ISMS dat voldoet aan ISO/IEC 27001:2013?

De verantwoordelijkheid voor het opzetten van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) dat voldoet aan ISO/IEC 27001:2013 ligt bij het management van de organisatie. Het management moet ervoor zorgen dat er voldoende middelen en ondersteuning beschikbaar zijn om het ISMS op te zetten en te onderhouden.

Het is belangrijk dat het management het belang van informatiebeveiliging begrijpt en deze principes in de hele organisatie promoot. Het ISMS moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van de organisatie en regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO/IEC 27001:2013?

Het implementeren van ISO/IEC 27001:2013 kan verschillende voordelen hebben voor een organisatie. Het kan helpen om de informatiebeveiliging te verbeteren en het vertrouwen van klanten en partners te vergroten. Door te voldoen aan de norm kan de organisatie ook voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Het implementeren van ISO/IEC 27001:2013 kan ook helpen om operationele efficiëntie te verbeteren door het verminderen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van de impact van incidenten die zich voordoen.

Wat is het verschil tussen ISO/IEC 27001:2013 en ISO/IEC 27002:2013?

ISO/IEC 27001:2013 en ISO/IEC 27002:2013 zijn beide normen op het gebied van informatiebeveiliging, maar hebben verschillende doelen. ISO/IEC 27001:2013 is een norm voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Het biedt een raamwerk voor het beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s en het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

ISO/IEC 27002:2013 is een code met praktische richtlijnen voor informatiebeveiligingsbeheer. Het biedt een overzicht van best practices op het gebied van informatiebeveiliging en kan worden gebruikt om controles te selecteren die in het ISMS kunnen worden opgenomen. ISO/IEC 27002:2013 is niet bedoeld voor certificering, maar kan worden gebruikt als aanvulling op ISO/IEC 27001:2013.

ISO 27001 Annex ‘A’ control


In conclusie, de ISO/IEC 27001:2013 norm heeft een bijlage A waarin de benodigde controles voor informatiebeveiliging zijn opgenomen. Het is van groot belang om deze controles goed te begrijpen en te implementeren om de veiligheid van informatie te waarborgen.

Er zijn in totaal 114 controles opgenomen in bijlage A van ISO/IEC 27001:2013. Deze controles zijn verdeeld over 14 categorieën, waaronder fysieke beveiliging, toegangsbeveiliging en operationele beveiliging.

Het is raadzaam om deze controles zorgvuldig te bestuderen en te overwegen welke relevant zijn voor uw organisatie. Het implementeren van deze controles kan helpen bij het beschermen van gevoelige informatie, het minimaliseren van risico’s en het verhogen van de betrouwbaarheid van uw organisatie.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie