ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze standaard is van groot belang voor organisaties die hun informatieveiligheid willen waarborgen. Een vraag die vaak gesteld wordt door organisaties die overwegen om hiermee aan de slag te gaan is: hoeveel domeinen en controles zijn er in ISO 27001?

ISO 27001 bevat in totaal 14 domeinen die elk gerelateerd zijn aan informatiebeveiliging. Binnen elk domein zijn er verschillende controles die moeten worden geïmplementeerd om te voldoen aan de standaard. In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze domeinen en controles, zodat u een beter beeld krijgt van de vereisten voor ISO 27001-certificering.

hoeveel domeinen en controles in iso 27001?

Hoeveel domeinen en controles zijn er in ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het is daarom een belangrijk onderwerp voor organisaties die waarde hechten aan de veiligheid van hun informatie. ISO 27001 heeft verschillende domeinen en controles die nodig zijn om een veilige omgeving te creëren voor de gegevens van een organisatie. In dit artikel zullen we de hoeveelheid domeinen en controles in ISO 27001 bespreken.

De 14 domeinen in ISO 27001

Het ISO 27001 raamwerk bestaat uit 14 domeinen, die elk een belangrijk onderdeel vormen van de informatiebeveiliging. Hieronder worden de 14 domeinen kort besproken.

1. Beveiligingsbeleid (A)

Het beveiligingsbeleid vormt de basis voor informatiebeveiliging binnen een organisatie. Dit domein bevat onder andere de verantwoordelijkheden van het management, de toewijzing van middelen en de risicobeoordeling.

2. Organisatie van informatiebeveiliging (A.6)

Dit domein gaat over de organisatie van informatiebeveiliging binnen een organisatie. Het omvat onder andere het opstellen van beveiligingsprocedures, het beheer van beveiligingsincidenten en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

3. Mensen (A.7)

Dit domein gaat over de rol van mensen in informatiebeveiliging. Het omvat onder andere het selecteren van geschikt personeel, het opleiden van medewerkers, het beheer van toegangsrechten en het beveiligingsbewustzijn van medewerkers.

4. Toegangsbeveiliging (A.9)

Dit domein gaat over het beheer van toegangsrechten tot informatie en systemen. Het omvat onder andere het beheer van gebruikersaccounts, wachtwoordbeleid en toegangscontrole.

5. Beveiliging van bedrijfsmiddelen (A.8)

Dit domein gaat over de beveiliging van bedrijfsmiddelen zoals informatie, hardware en software. Het omvat onder andere het beheer van fysieke toegangsbeveiliging, het beheer van het gebruik van mobiele apparaten en het beheer van de beveiliging van informatie in openbare omgevingen.

6. Cryptografie (A.10)

Dit domein gaat over het gebruik van cryptografie om informatie te beveiligen. Het omvat onder andere het beheer van cryptografische sleutels, het gebruik van versleutelingstechnieken en het beheer van digitale certificaten.

7. Beveiliging van communicatie (A.13)

Dit domein gaat over de beveiliging van communicatiekanalen zoals internet en telecommunicatie. Het omvat onder andere het beheer van netwerkbeveiliging, het beheer van e-mailbeveiliging en het gebruik van virtuele privénetwerken (VPN’s).

8. Beveiliging van systeemontwikkeling en onderhoud (A.14)

Dit domein gaat over de beveiliging van softwareontwikkeling en -onderhoud. Het omvat onder andere het beheer van de ontwikkelingscyclus van software, het beheer van beveiligingsfouten en het testen van software op beveiligingsrisico’s.

9. Leveranciersrelaties (A.15)

Dit domein gaat over de relatie tussen een organisatie en haar leveranciers. Het omvat onder andere het beheer van de beveiliging van leveranciers, het opstellen van contracten met leveranciers en het beheer van de beveiliging van externe toegang.

10. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten (A.16)

Dit domein gaat over het beheer van beveiligingsincidenten binnen een organisatie. Het omvat onder andere het opstellen van incidentenprocedures, het beheer van beveiligingsincidenten en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

11. Bedrijfscontinuïteitsbeheer (A.17)

Dit domein gaat over het beheer van bedrijfscontinuïteit binnen een organisatie. Het omvat onder andere het opstellen van plannen voor bedrijfscontinuïteit, het beheer van risico’s en het beheer van bedrijfscontinuïteitsoefeningen.

12. Naleving (A.18)

Dit domein gaat over de naleving van wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen. Het omvat onder andere het beheer van nalevingsprocedures, het beheer van audits en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

13. Informatiebeveiliging in projecten (A.14.2)

Dit domein gaat over de beveiliging van projecten binnen een organisatie. Het omvat onder andere het opstellen van beveiligingsprocedures voor projecten, het beheer van beveiligingsrisico’s en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

14. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfsprocessen (A.14.1)

Dit domein gaat over de beveiliging van bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Het omvat onder andere het beheer van de beveiliging van bedrijfsprocessen, het opstellen van beveiligingsprocedures en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

De 114 controles in ISO 27001

Naast de 14 domeinen bevat ISO 27001 ook 114 controles die nodig zijn voor een effectieve informatiebeveiliging. Hieronder worden de 114 controles kort besproken.

1. Beveiligingsbeleid (A)

Dit domein bevat 15 controles, waaronder het opstellen van een beveiligingsbeleid, het beheer van beveiligingsdocumenten en het beheer van beveiligingsverantwoordelijkheden.

2. Organisatie van informatiebeveiliging (A.6)

Dit domein bevat 7 controles, waaronder het opstellen van beveiligingsprocedures, het beheer van beveiligingsincidenten en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

3. Mensen (A.7)

Dit domein bevat 6 controles, waaronder het selecteren van geschikt personeel, het opleiden van medewerkers, het beheer van toegangsrechten en het beveiligingsbewustzijn van medewerkers.

4. Toegangsbeveiliging (A.9)

Dit domein bevat 14 controles, waaronder het beheer van gebruikersaccounts, wachtwoordbeleid en toegangscontrole.

5. Beveiliging van bedrijfsmiddelen (A.8)

Dit domein bevat 10 controles, waaronder het beheer van fysieke toegangsbeveiliging, het beheer van het gebruik van mobiele apparaten en het beheer van de beveiliging van informatie in openbare omgevingen.

6. Cryptografie (A.10)

Dit domein bevat 6 controles, waaronder het beheer van cryptografische sleutels, het gebruik van versleutelingstechnieken en het beheer van digitale certificaten.

7. Beveiliging van communicatie (A.13)

Dit domein bevat 7 controles, waaronder het beheer van netwerkbeveiliging, het beheer van e-mailbeveiliging en het gebruik van virtuele privénetwerken (VPN’s).

8. Beveiliging van systeemontwikkeling en onderhoud (A.14)

Dit domein bevat 17 controles, waaronder het beheer van de ontwikkelingscyclus van software, het beheer van beveiligingsfouten en het testen van software op beveiligingsrisico’s.

9. Leveranciersrelaties (A.15)

Dit domein bevat 5 controles, waaronder het beheer van de beveiliging van leveranciers, het opstellen van contracten met leveranciers en het beheer van de beveiliging van externe toegang.

10. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten (A.16)

Dit domein bevat 7 controles, waaronder het opstellen van incidentenprocedures, het beheer van beveiligingsincidenten en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

11. Bedrijfscontinuïteitsbeheer (A.17)

Dit domein bevat 4 controles, waaronder het opstellen van plannen voor bedrijfscontinuïteit, het beheer van risico’s en het beheer van bedrijfscontinuïteitsoefeningen.

12. Naleving (A.18)

Dit domein bevat 6 controles, waaronder het beheer van nalevingsprocedures, het beheer van audits en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

13. Informatiebeveiliging in projecten (A.14.2)

Dit domein bevat 6 controles, waaronder het opstellen van beveiligingsprocedures voor projecten, het beheer van beveiligingsrisico’s en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

14. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfsprocessen (A.14.1)

Dit domein bevat 7 controles, waaronder het beheer van de beveiliging van bedrijfsprocessen, het opstellen van beveiligingsprocedures en het onderhouden van een beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

Voordelen van ISO 27001

Het implementeren van ISO 27001 heeft verschillende voordelen voor organisaties. Hieronder worden enkele van deze voordelen kort besproken.

Verbeterde informatiebeveiliging

ISO 27001 biedt een gestructureerd raamwerk voor informatiebeveiliging, waardoor organisaties hun informatie en systemen beter kunnen beschermen tegen beveiligingsrisico’s.

Verbeterd risicobeheer

ISO 27001 vereist dat organisaties een risicobeoordeling uitvoeren en maatregelen implementeren om deze risico’s te verminderen. Hierdoor kunnen organisaties hun beveiligingsrisico’s beter beheren en verminderen.

Verbeterd vertrouwen van klanten en partners

Het implementeren van ISO 27001 kan het vertrouwen van klanten en partners vergroten, omdat het aantoont dat de organisatie voldoet aan internationale informatiebeveiligingsnormen.

Verbeterde naleving van wet- en regelgeving

ISO 27001 helpt organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

ISO 27001 versus andere informatiebeveiligingsstandaarden

ISO 27001 is niet de enige informatiebeveiligingsstandaard die beschikbaar is. Hieronder worden enkele andere informatiebeveiligingsstandaarden kort besproken en vergeleken met ISO 27001.

ISO 27002

ISO 27002 is een richtlijn voor informatiebeveiliging en

Veelgestelde vragen

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationaal erkende norm die betrekking heeft op informatiebeveiliging. Het biedt een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van informatiebeveiligingsmaatregelen binnen een organisatie.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 27001?

Het implementeren van ISO 27001 biedt verschillende voordelen voor een organisatie. Het kan helpen bij het beschermen van vertrouwelijke informatie, het minimaliseren van risico’s en het vergroten van het vertrouwen van klanten en partners. Bovendien kan het helpen bij het voldoen aan wettelijke vereisten en het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van informatiebeveiligingsmaatregelen.

Wat zijn de domeinen van ISO 27001?

ISO 27001 heeft 14 domeinen, waaronder informatiebeveiligingsbeleid, organisatie van informatiebeveiliging, toegangsbeveiliging, cryptografie, beveiliging van communicatie en netwerken en beveiliging van informatie bij uitbesteding. Elk domein bevat specifieke controles die moeten worden geïmplementeerd en onderhouden.

Welke controles worden gebruikt in ISO 27001?

ISO 27001 bevat in totaal 114 controles die zijn verdeeld over de 14 domeinen. Deze controles omvatten onder meer het beheren van wachtwoorden, het beveiligen van netwerken, het monitoren van systeemgebruik, het beheren van toegangsrechten en het bewaken van de naleving van beleid en procedures.

Hoeveel tijd kost het om ISO 27001 te implementeren?

De tijd die nodig is om ISO 27001 te implementeren, varieert afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie, evenals de huidige status van de informatiebeveiligingsmaatregelen. Over het algemeen kan de implementatie en certificering van ISO 27001 enkele maanden tot een jaar of langer duren. Het is belangrijk om te investeren in de juiste middelen en expertise om ervoor te zorgen dat de implementatie succesvol is.

In deze tekst hebben we het gehad over het aantal domeinen en controles in de ISO 27001-standaard. We hebben gezien dat deze standaard in totaal 14 domeinen en 114 controles omvat, die allemaal gericht zijn op het waarborgen van de informatiebeveiliging van een organisatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het implementeren van deze controles niet alleen helpt om de gevoelige informatie van een organisatie te beschermen, maar ook om het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden te winnen. Door te voldoen aan de normen van de ISO 27001-standaard kunnen organisaties hun informatiebeveiligingsprocessen verbeteren en hun risico’s verminderen.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat de ISO 27001-standaard voortdurend wordt bijgewerkt om bij te blijven met de veranderende bedreigingen in de digitale wereld. Dit betekent dat organisaties die zich houden aan deze normen, voortdurend moeten blijven werken aan het verbeteren van hun informatiebeveiligingsprocessen om te blijven voldoen aan de normen van de ISO 27001-standaard.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie