Het vergelijken van de Nist Cybersecurity Framework en Iso 27001 is als het vergelijken van appels en sinaasappelen, ze zijn beide waardevol, maar hebben inherently unieke aspecten. Verschillende organisaties zouden kunnen profiteren van de een of de ander, afhankelijk van hun specifieke behoeften en doelen op het gebied van beveiliging.

De Nist Cybersecurity Framework, ontwikkeld door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, biedt een risicogebaseerde benadering voor het beheren van cybersecurityrisico’s. Aan de andere kant is Iso 27001 een informatieveveiligheidsstandaard die door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en de Internationale Elektrotechnische Commissie. Hoewel beide normen bedoeld zijn om organisaties te helpen hun beveiligingsmaatregelen te verbeteren, is de primaire focus van Iso 27001 het instellen van een Information Security Management System (ISMS), terwijl de NIST-Framework meer gefocust is op het beheren van risico’s.

Zicht op NIST Cybersecurity Framework en ISO 27001

Wanneer organisaties hun digitale beschermingsmaatregelen willen opbouwen en versterken, staan zij vaak voor een keuze: Het NIST Cybersecurity Framework of ISO 27001 toepassen. Veel professionals beschouwen ze als rivaliserende standaarden, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Deze twee cybersecurity raamwerken hebben beide hun merits en kunnen elkaar aanvullen. Hier volgt een diepgaande blik op deze twee belangrijke cybersecurity-standaarden.

NIST Cybersecurity Framework: Een flexibele benadering van cybersecurity

Het NIST Cybersecurity Framework werd ontwikkeld door het National Institute of Standards and Technology, een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het richt zich op kritieke infrastructuursectoren en is ontwikkeld in samenwerking met de industrie om een ​​flexibele, herhaalbare en kosteneffectieve benadering van het verbeteren van cybersecurity te ondersteunen.

In tegenstelling tot sommige andere cybersecurity raamwerken, biedt het NIST Framework een herhaalbare en flexibele benadering. Het definieert geen specifieke controles of technieken, in plaats daarvan biedt het een methode voor prioriteitenstelling van inspanningen en bepalen van uw cybersecurity profiel.

Het raamwerk zelf bestaat uit drie hoofdcomponenten: Core Framework, die beschrijft welke activiteiten moeten worden uitgevoerd; Tier Framework, dat de mate van cybersecurity volwassenheid aangeeft; en Profile Framework, dat de huidige en gewenste niveaus van cybersecurity volwassenheid beschrijft.

Hoewel het oorspronkelijk was ontworpen voor de kritieke infrastructuur, is het NIST Framework daarna goedgekeurd door een verscheidenheid aan andere sectoren en organisaties vanwege de flexibiliteit en effectiviteit.

ISO 27001: Een wereldwijde standaard voor informatiebeveiligingsbeheer

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiligingsbeheer. Het werd ontwikkeld door de International Organization for Standardization en wordt wereldwijd gebruikt door zowel grote als kleine organisaties. De norm hanteert een procesgebaseerde benadering en richt zich op het continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001 bevat gedetailleerde specificaties voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een ISMS. Het benadrukt het concept van “continu verbeteren” en omvat regelmatige interne audits om te zorgen dat de implementatie is uitgevoerd en effectief is.

ISO 27001 beveelt aan bepaalde controles in te voeren om informatiebeveiligingsrisico’s aan te pakken. Deze controls zijn uiteengezet in de bijlage A van de norm en omvatten zaken als toegangscontrole, informatiebeveiligingsbeleid en bedrijfscontinuïteitsbeheer.

Een van de belangrijke kenmerken van ISO 27001 is dat het certificeerbaar is. Dat betekent dat een organisatie die de norm volgt en kan aantonen dat zij aan de eisen voldoet, een ISO 27001-certificering kan behalen die objectief bewijst dat zij een robuust ISMS heeft geïmplementeerd.

Het combineren van NIST en ISO 27001: Het beste van beide werelden?

Veel organisaties kiezen ervoor om zowel het NIST Cybersecurity Framework als ISO 27001 te implementeren, in plaats van het een of het ander te kiezen. En daar zijn goede redenen voor. Hoewel beide raamwerken zijn ontworpen om organisaties te helpen hun cybersecurity sterk te verbeteren, zijn ze niet hetzelfde en bieden ze elk unieke voordelen.

Voordelen van NIST en ISO 27001 combinatie

De combinatie van NIST en ISO 27001 kan organisaties helpen een uitgebreide en grondige benadering van informatiebeveiliging te bereiken. Beide raamwerken benadrukken het belang van een risicogebaseerde benadering, maar doen dit op verschillende manieren en met verschillende nadrukpunten.

NIST biedt een flexibiliteit die veel organisaties waarderen. Het is aanpasbaar en kan op maat van de organisatie worden gemaakt, wat het minder intimiderend maakt voor kleinere organisaties of die nieuw zijn in cybersecurity. Het feit dat het geen specifieke controles voorschrijft, betekent dat organisaties uit een breed scala aan beveiligingsmaatregelen kunnen kiezen, afhankelijk van hun specifieke risico’s en behoeften.

Het volgen van ISO 27001 kan een organisatie helpen concretere, actiegerichte stappen te nemen voor informatiebeveiligingsbeheer. De gedetailleerde controlelijst van de norm kan ervoor zorgen dat geen enkel belangrijk gebied wordt gemist. Bovendien kan het behalen van de ISO 27001-certificering de geloofwaardigheid van de organisatie ten opzichte van klanten, leveranciers en stakeholders vergroten.

Hoe te Implementeren

De implementatie van zowel NIST als ISO 27001 vereist een duidelijke beleidsvorming, uitgebreide risicobeoordelingen en regelmatige controles en beoordelingen. Beide raamwerken vereisen dat een organisatie een duidelijk beeld heeft van haar informatiebeveiligingsrisico’s en dat zij passende maatregelen neemt om die risico’s te beheersen.

Voor NIST voert een organisatie eerst een zelfbeoordeling uit om de huidige cybersecurity capaciteiten te identificeren. Vervolgens worden doelen gesteld gebaseerd op het gewenste risiconiveau, en plannen ontwikkeld om die doelen te bereiken.

Voor ISO 27001 voert een organisatie een grondige risicobeoordeling uit en selecteert vervolgens controles uit de bijlage van de norm om deze risico’s aan te pakken. De implementatie en effectiviteit van deze controles worden regelmatig beoordeeld door middel van interne audits. Bij tevredenheid kan een certificering aangevraagd worden bij een externe auditpartij.

Het combineren van het NIST Cybersecurity Framework en ISO 27001 kan waardevol zijn voor veel verschillende typen organisaties. Of je nu werkt in een bedrijf dat zich toelegt op kritieke infrastructuur, een start-up in de technologische sector, of gewoon een organisatie dat zich inzet voor cybersecurity, het gebruik van beide frameworks kan je helpen om jouw cyberbeveiligingsinspanningen te versterken. Door optimaal gebruik te maken van het flexibele en geprioriteerde karakter van NIST, en het gedetailleerde en gecertificeerde vereisten van ISO 27001, ben je verzekerd van een solide, overkoepelende cybersecurity aanpak.

NIST Cyberbeveiliging Framework tegenover ISO 27001

Het NIST Cybersecurity Framework en ISO 27001 zijn twee belangrijke standaarden voor informatiebeveiligingsbeheer. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is hun benadering van risicobeheer. ISO 27001 legt meer nadruk op het beheer van informatiebeveiligingsrisico’s, terwijl NIST zich richt op het begrijpen, beheren en verminderen van cyberbeveiligingsrisico’s.

Een ander belangrijk verschil is dat ISO 27001 een certificeerbare standaard is, terwijl NIST dat niet is. Dit betekent dat organisaties kunnen aantonen dat ze voldoen aan de ISO 27001-norm door een onafhankelijke audit uit te voeren. Hoewel NIST geen certificering biedt, wordt het wel op grote schaal gebruikt als benchmark voor cyberbeveiligingspraktijken.

Veelgestelde vragen

Als het gaat om cybersecurity, zijn er vele raamwerken en normen beschikbaar, zoals de NIST Cybersecurity Framework en ISO 27001. Hier zijn enkele van de meest gestelde vragen over deze twee belangrijke cybersecurity kaders.

1. Wat zijn de hoofdverschillen tussen het NIST Cybersecurity Framework en ISO 27001?

Het NIST Cybersecurity Framework is een beleidsraamwerk van computerbeveiligingsrichtlijnen die gericht zijn op het privébedrijfsleven in de Verenigde Staten, terwijl ISO 27001 een internationaal genormaliseerde informatieveiligheidsnorm is. Hoewel beide kaders zich richten op risicomanagement, hanteert NIST een meer gefaseerde benadering van cybersecurity, terwijl ISO 27001 een allesomvattend systeem is.

Het NIST kader is daarnaast vrijwillig en bestaat uit aanbevelingen, terwijl ISO 27001 verplicht kan zijn, afhankelijk van de juridische en contractuele vereisten van een organisatie. ISO 27001 bevat 114 beveiligingscontroles in annex A, terwijl NIST is ontworpen om flexibel te zijn en bedrijven in staat te stellen hun eigen controles te selecteren.

2. Kan een organisatie gelijktijdig voldoen aan beide normen?

Jazeker, het is mogelijk voor een organisatie om gelijktijdig aan zowel NIST als ISO 27001 te voldoen. Hoewel de normen en raamwerken verschillend zijn, zijn er voldoende overlappingen op gebieden zoals risicomanagement, incidentresponse en beveiligingscontroles dat men effectief aan beide kan voldoen met de juiste planning en uitvoering.

Veel organisaties kiezen ervoor om gebruik te maken van de structurele en internationale kenmerken van ISO 27001, terwijl ze de specifieke richtlijnen en flexibiliteit van het NIST Cybersecurity Framework omarmen. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen organisaties het beste van beide systemen halen.

3. Welke openbaart een betere beveiligingscultuur in een organisatie: NIST of ISO 27001?

Beide kaders hebben hun eigen sterke punten en het kiezen van één boven de ander hangt vaak af van de specifieke behoeften en doelen van de organisatie. Het NIST Cybersecurity Framework is uitstekend voor organisaties die een aanpasbaar en gefaseerd aanpak van cybersecurity willen, terwijl ISO 27001 ideaal is voor organisaties die op zoek zijn naar een gestructureerd, holistisch kader met internationale erkenning.

Echter, de keuze voor ene of andere zou geen afspiegeling moeten zijn van de beveiligingscultuur van een organisatie. Een solide beveiligingscultuur is afhankelijk van vele factoren, waaronder het management commitment, continue training, en de inbedding van beveiligingspraktijken in de dagelijkse bedrijfsprocessen, waarvan geen enkele exclusief afhankelijk is van de gekozen standaard of raamwerk.

4. Hoe beïnvloeden deze raamwerken het data privacy beleid?

Beide raamwerken, NIST Cybersecurity Framework en ISO 27001, kunnen aanzienlijk bijdragen aan de versterking van het databeschermingsbeleid van een organisatie. NIST biedt richtlijnen voor het identificeren, beoordelen en beheren van cyberbeveiligingsrisico’s, terwijl ISO 27001 vereist dat organisaties een Information Security Management System (ISMS) implementeren, waaronder ook risk assessment en management, om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Beide raamwerken benadrukken het belang van regelmatige beoordelingen en audits om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen effectief zijn en voldoen aan de eisen van het beleid. Door deze raamwerken toe te passen, kunnen organisaties een robuust data privacy beleid ontwikkelen en handhaven dat voldoet aan zowel interne als externe normen.

5. Hoe kunnen deze raamwerken helpen om de cyberweerbaarheid van een organisatie te verbeteren?

Cybersecurity Frameworks 102 – What You Need to Know about ISO 27001 and NIST CSF

The choice between the NIST Cybersecurity Framework and ISO 27001 can be seen as a matter of personal preference, as both offer comprehensive guidelines for handling cybersecurity threats. ISO 27001 might be more appropriate for organizations seeking broad, internationally recognized standards, while the NIST framework may be favored by businesses looking for a more targeted, risk-based approach to cybersecurity. Therefore, both of them have their unique strengths and can be immensely beneficial depending on the unique needs of a business.

It’s often recommended that businesses don’t strictly restrict themselves to one standard or the other. By leveraging components of both the NIST cybersecurity framework and ISO 27001, organizations can create a comprehensive, robust cybersecurity strategy that addresses all potential threats. Indeed, the journey to cybersecurity maturity often includes aspects of multiple frameworks, with the ultimate destination being a secure, resilient information infrastructure.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie