Heb je ooit stilgestaan bij de beveiligingsaspecten van je organisatie? Iso 27001, een bekend kader voor informatiebeveiliging, kan hierbij helpen. Voorbeeld van een verklaring van toepasselijkheid Iso 27001 – is een cruciaal document dat vormt de ruggengraat van het ISO 27001 managementsysteem.

De verklaring van toepasselijkheid (VVT) biedt een overzicht van welke beveiligingsbeheersmaatregelen zijn geïmplementeerd, met uitleg over waarom specifieke maatregelen zijn uitgesloten. Hieruit blijkt dat ongeveer 60% van de bedrijven de ISO 27001-standaard implementeert om de betrouwbaarheid van hun Informatiebeveiliging te waarborgen en hun reputatie in de markt te versterken.

De Essentie en Betekenis van de ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid

ISO 27001 is een internationale standaard die vaststelt hoe een organisatie haar informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) opzet en beheert. De ‘Verklaring van Toepasselijkheid’ of ‘Statement of Applicability’ (SOA) is een kernonderdeel van ISO 27001. Deze documentatie presenteert een uitgebreide lijst van controlemaatregelen (of controles) die zijn geselecteerd om risico’s voor de informatiebeveiliging binnen de organisatie aan te pakken. Voorbeeld van een verklaring van toepasselijkheid ISO 27001 helpt te beslissen welke van deze controls relevant zijn en opgenomen worden in het ISMS van het bedrijf.

Wat houdt de ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid in?

De Verklaring van Toepasselijkheid vormt de verbinding tussen de risicobeoordeling en -behandelingsfasen binnen het ISMS. In essentie bepaalt het welke van de 114 controles in Bijlage A van ISO 27001 moeten worden toegepast om de risico’s die tijdens de risicobeoordelingsfase zijn vastgesteld, aan te pakken en te minimaliseren. Het document bevindt zich op het snijvlak van risicobeoordeling, risicobehandeling en de implementatie van de nodige controles.

Het is cruciaal voor organisaties om te begrijpen dat niet elke controle in Bijlage A noodzakelijkerwijs verplicht is. De relevantie van elke controle zal afhangen van het specifieke bedrijf en zijn unieke reeks risico’s en uitdagingen. Daarom benadrukt ISO 27001 de noodzaak van een op risico’s gebaseerde aanpak.

Een effectieve verklaring van toepasselijkheid geeft een overzicht van de omvang en grenzen van het ISMS, beschrijft de risicoacceptatiecriteria, somt de relevante controles op die zijn afgestemd op de risicobeoordelingsresultaten, en beoordeelt hun effectiviteit. Dit document zal ook aangeven welk actieplan de organisatie heeft gekozen om deze risico’s aan te pakken.

Tot slot is het essentieel om te beseffen dat de verklaring van toepasselijkheid geen statisch document is. Het moet voortdurend worden bijgewerkt en bijgewerkt om te reflecteren op de veranderende bedrijfsomgeving en de evoluerende risico’s en bedreigingen.

Sleutelcomponenten van de ISO 27001 Verklaring van Toepasselijkheid

Een effectieve verklaring van toepasselijkheid moet vijf belangrijke componenten bevatten:

  • Klaarheid over het doel, de omvang en de grenzen van het ISMS binnen de organisatie.
  • Een overzicht van de criteria voor risicoacceptatie en hoe deze zijn besloten.
  • De lijst van de geselecteerde controles samen met een justificatie voor hun inclusie of exclusie.
  • Een duidelijk actieplan dat de gekozen risicobehandelingsmethoden beschrijft.
  • Permanente monitoring van de effectiviteit van gekozen besturingselementen om te zorgen voor voortdurende verbetering van het ISMS.

Belang van de ISO 27001 verklaring van toepasselijkheid

Een correct en robuust opgestelde verklaring van toepasselijkheid ISO 27001 speelt een essentiële rol in de effectieve werking van een ISMS. In dit opzicht dient als (1) een auditdocument, (2) een communicatie-instrument, en (3) een continu review en verbeterinstrument.

Het SOA als een Audit Instrument

De ‘Statement of Applicability’ is een document waar auditors zich op kunnen richten tijdens een ISO 27001 audit. Auditors willen bewijs zien dat de organisatie een grondige risicobeoordeling heeft uitgevoerd en dat zij passende controles heeft geselecteerd en geïmplementeerd om deze risico’s aan te pakken. De opgenomen redenering achter de selectie of uitsluiting van de specifieke controles gebaseerd op risicobeoordeling is van fundamenteel belang.

Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de organisatie klaar is voor een audit. Een actieve beoordeling van de SOA in voorbereiding op een audit helpt om eventuele lacunes of inconsistenties te identificeren. Dit kan helpen bij het stroomlijnen van het auditproces en minimaliseert de kans op bevindingen of non-compliance bij de uiteindelijke audit.

Het SOA als een communicatie instrument

De verklaring van toepasselijkheid ISO 27001 kan ook fungeren als een krachtig communicatiemiddel. Zowel intern als extern naar belanghebbenden kan het document inzicht geven in de manier waarop een organisatie omgaat met de beveiliging van haar informatie. Bevestigt de bereidheid van de organisatie om zich in te zetten voor een robuuste informatiebeveiliging.

De SOA kan ook dienen als bewijs voor de klanten. Het documenteert hoe de organisatie waarde hecht aan het beschermen van hun informatie. Bovendien benadrukt het de verantwoordelijkheid van de organisatie met betrekking tot de gegevensbeveiliging.

In feite vormt de verklaring van toepasselijkheid het bewijs voor klanten, partners, leveranciers, aandeelhouders en andere stakeholders dat een organisatie haar informatiebeveiliging serieus neemt.

Het SOA als een Continuous Review en verbetering Instrument

Het is essentieel om te benadrukken dat de SOA dynamisch moet zijn in plaats van statisch. Bovendien is het ontworpen om voortdurend te worden herzien en bijgewerkt als onderdeel van het algemene ISMS-review- en verbeterproces. Peer reviews, interne audits en externe audits kunnen allemaal bijdragen aan het detecteren van verbeterpunten. Deze worden vervolgens bijgewerkt in de SOA om de continue verbetering te bevorderen.

Zoals eerder opgemerkt, is de SOA geen eenmalig document. Het moet worden beschouwd als een levend document dat voortdurend evolueert om veranderingen in de organisatie, de bedrijfsomgeving, applicaties voor gegevensbeveiliging, risico’s en bedreigingen weer te geven. Hierdoor blijft het relevant en effectief in het beheersen en minimaliseren van de risico’s voor de informatiebeveiliging van de organisatie.

Begrijpen van Voorbeeld van een verklaring van toepasselijkheid ISO 27001

Het is essentieel voor een organisatie om onderscheid te maken tussen de ISO 27001-norm en de verklaring van toepasselijkheid (SOA). terwijl ISO 27001 de algemene norm is voor het opzetten en beheren van een ISMS. De verklaring van toepasselijkheid ISO 27001 daarentegen dient als het mechanisme voor het definiëren en implementeren van de specifieke controles die van toepassing zijn op de geïdentificeerde risico’s.

Alhoewel het opstellen van een accurate en effectieve SOA een flinke klus kan zijn. De voordelen en waarde van een goed gedefinieerde SOA kunnen niet over het hoofd worden gezien. Of het nu gaat om het waarborgen van de geloofwaardigheid van de organisatie, het voldoen aan wettelijke en regelgevende eisen, of het bereiken van een best-in-class informatiebeveiligingsbeheer – een effectieve SOA speelt een cruciale rol in elk van deze aspecten.

Om te kunnen profiteren van de voordelen van de ISO 27001-norm, is het belangrijk om te begrijpen hoe de verklaring van toepasselijkheid werkt. Het kan aanzienlijk helpen bij het verbeteren van de methoden voor informatiebeveiliging binnen de organisatie. En dit alles, terwijl de organisatie het meest haalt uit haar inspanningen op het gebied van gegevensbeveiliging.

Toelichting op Iso 27001

ISO 27001, ook bekend als de Informatiebeveiliging Management Systeemnorm, is een internationale norm voor informatiebeveiliging die organisaties helpt de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van hun informatie te beheren. Het legt de basis voor een effectief risicobeheer en stelt bedrijven in staat hun beveiligingsstrategieën voortdurend te verbeteren in lijn met evoluerende bedreigingslandschappen.

Verklaring van toepasselijkheid Iso 27001

Een Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) is een cruciaal onderdeel van de ISO 27001-norm. Het is een gedetailleerd document dat identificeert welke beheersmaatregelen uit ISO 27001:2013 Annex A zijn toegepast en de redenen voor in- of uitsluiting. Het helpt ook de scope van het Informatiebeveiliging Management Systeem (ISMS) te definiëren. Een correct samengestelde VVT is essentieel om de effectiviteit van een organisatie in het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s aan te tonen.

Veelgestelde vragen

In dit gedeelte beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de ‘Verklaring van Toepasselijkheid’ (SoA) in het kader van ISO 27001.

1. Wat is het doel van de verklaring van toepasselijkheid voor ISO 27001?

De Verklaring van Toepasselijkheid (SoA) is een cruciaal onderdeel van het ISO 27001-beveiligingsmanagementproces. Het definieert welke beheersmaatregelen er in de norm ISO 27001:2013 worden toegepast en waarom.

De SoA laat zien dat uw organisatie heeft geïdentificeerd welke beheersmaatregelen relevant zijn, welke zijn geïmplementeerd en hoe ze worden beheerd. Dit document helpt bij het verkrijgen van de certificering, maar ondersteunt ook de continue verbetering van het Information Security Management System (ISMS).

2. Hoe ziet een Verklaring van Toepasselijkheid eruit?

Er is geen vaste vorm of lay-out voor een Verklaring van Toepasselijkheid, omdat de inhoud sterk afhangt van de specifieke organisatie, haar processen en doelstellingen. Het kan een tabellarisch document zijn, waarin alle controles uit Annex A van ISO 27001:2013 worden genoemd, samen met informatie over de toepassing en beheersing van elk van deze maatregelen.

Sommige organisaties kiezen ervoor om ook hun risicobeoordelingsproces en eventuele acceptatie van risico’s in dit document op te nemen. Nogmaals, het is belangrijk dat het document de unieke bedrijfscontext weerspiegelt en aantoont dat de organisatie een bewuste benadering van informatiebeveiliging heeft gevolgd.

3. Welke informatie moet worden opgenomen in de Verklaring van Toepasselijkheid?

De Verklaring van Toepasselijkheid moet in de eerste plaats een uitgebreide lijst bevatten van alle beheersmaatregelen, of controles, die worden beschreven in Annex A van ISO 27001:2013. Voor elke controle moet worden beschreven of deze van toepassing is, waarom deze van toepassing is of niet, en hoe de controle wordt geïmplementeerd en beheerd.

Een goede SoA moet ook de bevindingen van de risicobeoordeling bevatten, met uitleg over de beoordeling van risico’s en de gekozen reacties op deze risico’s. Het kan nuttig zijn om informatie over de risicobeoordelingsmethodologie en over eventuele uitzonderingen of afwijkingen van standaard controles op te nemen. Deze elementen helpen bij het aantonen van een doordachte en op bewijs gebaseerde aanpak van informatiebeveiliging.

4. Wie moet betrokken zijn bij het opstellen van de Verklaring van Toepasselijkheid?

Het proces van het ontwikkelen van de SoA moet betrekkelijk veelzijdig zijn, waarbij zowel de belangrijkste spelers in het informatiebeveiligingsbeleid als die van buiten het beveiligingsteam worden betrokken. Dit omvat het hogere management, de IT-afdeling, het personeel dat verantwoordelijk is voor naleving en audit, en eventueel ook andere relevante belanghebbenden, zoals toeleveringsketenpartners of klanten.

De deelname van verschillende belanghebbenden zorgt ervoor dat alle perspectieven worden meegenomen in de SoA, wat het een robuuster en effectiever hulpmiddel voor het beheer van informatiebeveiliging maakt. Het betrekken van senior management is ook essentieel om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen en steun zijn voor de implementatie van de controles.

5. Moet een Verklaring van Toepasselijkheid worden bijgewerkt?

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie