ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm biedt een raamwerk voor het beheren van informatiebeveiliging in organisaties. Met de snelle veranderingen en ontwikkelingen in de technologie, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste versie van ISO 27001.

De laatste versie van ISO 27001 is uitgebracht in 2013. Deze versie omvat verbeteringen en aanpassingen om beter aan te sluiten op de huidige technologische ontwikkelingen en de behoeften van organisaties. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de laatste versie van ISO 27001 en de belangrijkste updates die zijn aangebracht.

wat is de laatste versie van iso 27001?

Wat is de laatste versie van ISO 27001?

Als het gaat om informatiebeveiliging, is ISO 27001 de internationale norm voor het managen van informatiebeveiligingssystemen (ISMS). Omdat de norm regelmatig wordt bijgewerkt, is het belangrijk om te weten welke versie momenteel de meest recente is.

Versiegeschiedenis van ISO 27001

ISO 27001 werd voor het eerst gepubliceerd in 2005 en sindsdien zijn er verschillende updates uitgebracht. Hieronder staan de belangrijkste versies:

ISO 27001:2005


Dit was de eerste versie van de norm en werd uitgebracht in oktober 2005. Het specificeerde de vereisten voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een ISMS.

ISO 27001:2013


Deze versie werd gepubliceerd in september 2013 en bevatte enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Zo werd er meer nadruk gelegd op risicomanagement en werd de structuur van de norm aangepast om beter aan te sluiten bij andere ISO-normen.

ISO 27001:2017


De meest recente versie van ISO 27001 werd gepubliceerd in september 2017. Het is een herziening van de vorige versie en bevat enkele belangrijke wijzigingen en aanvullingen.

Belangrijke wijzigingen in ISO 27001:2017

Er zijn enkele belangrijke wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de meest recente versie van ISO 27001. Hieronder staan enkele van de belangrijkste veranderingen:

Context van de organisatie


ISO 27001:2017 vereist dat organisaties hun context begrijpen, inclusief de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en de context waarin de organisatie opereert. Dit helpt organisaties om hun ISMS beter af te stemmen op hun strategische doelen en om betere beslissingen te nemen.

Leiderschap en betrokkenheid van de directie


De nieuwe versie van de norm benadrukt het belang van leiderschap en betrokkenheid van de directie bij het ISMS. Dit omvat verantwoordelijkheid voor het beleid, het toewijzen van middelen en het ondersteunen van de implementatie van het ISMS.

Risicomanagement


ISO 27001:2017 legt meer nadruk op risicomanagement dan de vorige versie. Organisaties moeten nu een risicoanalyse uitvoeren op basis van hun context en de risico’s die ze identificeren, evalueren en behandelen.

Voordelen van ISO 27001:2017

Het implementeren van ISO 27001:2017 kan een aantal voordelen opleveren voor organisaties die informatie beheren. Hieronder staan enkele van de belangrijkste voordelen:

Betere beveiliging van informatie


ISO 27001:2017 helpt organisaties om informatie beter te beveiligen door middel van een gestructureerd en systematisch aanpak voor informatiebeveiliging.

Conformiteit met wet- en regelgeving


ISO 27001:2017 helpt organisaties om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, zoals de AVG.

Verbeterde bedrijfsprestaties


Door het implementeren van ISO 27001:2017 kunnen organisaties hun bedrijfsprestaties verbeteren door middel van betere beveiliging van informatie, betere risicobeheersing en betere naleving van wet- en regelgeving.

ISO 27001:2017 vs. vorige versies

Hoewel er enkele belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in ISO 27001:2017, zijn er ook veel overeenkomsten met de vorige versies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen:

Structuur


De structuur van ISO 27001:2017 is vergelijkbaar met die van de vorige versies, maar bevat nu meer nadruk op risicomanagement.

Doelen en principes


De doelen en principes van ISO 27001:2017 zijn vergelijkbaar met die van de vorige versies, maar er is nu meer nadruk op leiderschap en betrokkenheid van de directie.

Vereisten


De vereisten van ISO 27001:2017 zijn vergelijkbaar met die van de vorige versies, maar er zijn enkele wijzigingen aangebracht, zoals de nadruk op risicomanagement en de context van de organisatie.

Conclusie

ISO 27001 is een belangrijke norm voor informatiebeveiliging en wordt regelmatig bijgewerkt om de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. De meest recente versie van de norm is ISO 27001:2017, die enkele belangrijke wijzigingen en aanvullingen bevat. Door het implementeren van deze norm kunnen organisaties hun informatie beter beveiligen, voldoen aan wet- en regelgeving en hun bedrijfsprestaties verbeteren.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over de laatste versie van ISO 27001:

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het biedt een framework voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van informatiebeveiligingsbeheer binnen een organisatie.

Deze standaard is ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen door middel van een systematische aanpak van risicobeheer.

Waarom is de laatste versie van ISO 27001 belangrijk?

De laatste versie van ISO 27001 bevat updates en verduidelijkingen van eerdere versies, evenals nieuwe eisen en richtlijnen voor informatiebeveiliging. Het is belangrijk om de laatste versie te kennen en te implementeren, omdat het de meest actuele en relevante informatie bevat voor het beveiligen van informatie in een steeds veranderende technologische omgeving.

Bovendien kan het voldoen aan de eisen van de laatste versie van ISO 27001 helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het aantonen van inzet voor informatiebeveiliging aan belanghebbenden, klanten en partners.

Hoe vaak wordt ISO 27001 bijgewerkt?

ISO 27001 wordt regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het relevant blijft in een steeds veranderende technologische omgeving en om te zorgen voor consistentie met andere internationale standaarden voor informatiebeveiliging. Het wordt doorgaans om de paar jaar herzien.

De laatste versie van ISO 27001 is gepubliceerd in 2013 en heet ISO 27001:2013. Er zijn sindsdien enkele kleine wijzigingen en updates geweest, maar er is nog geen nieuwe versie gepubliceerd.

Hoe kan ik de laatste versie van ISO 27001 verkrijgen?

De laatste versie van ISO 27001 kan worden gekocht bij de International Organization for Standardization (ISO) of bij een erkende ISO 27001-certificeringsinstantie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de versie die u koopt de meest recente is, namelijk ISO 27001:2013.

U kunt ook online zoeken naar gratis informatie en richtlijnen voor het implementeren van ISO 27001, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze informatie afkomstig is van een betrouwbare bron.

Moet mijn organisatie voldoen aan de laatste versie van ISO 27001?

Hoewel het niet verplicht is om te voldoen aan ISO 27001, kan het implementeren van deze standaard helpen om informatiebeveiliging te verbeteren en vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden. Het kan ook vereist zijn door klanten, partners of wet- en regelgeving in bepaalde sectoren of landen.

Als uw organisatie ervoor kiest om te voldoen aan ISO 27001, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u de meest recente versie implementeert en dat u zich houdt aan alle relevante eisen en richtlijnen.

In conclusie is de laatste versie van ISO 27001:2013. Deze versie is uitgebracht in september 2013 en vervangt de voorgaande versie uit 2005. ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging en biedt organisaties een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van informatiebeveiligingsmaatregelen.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste versie van ISO 27001 om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de meest actuele normen en beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging. Dit kan helpen om de risico’s van cyberaanvallen en gegevenslekken te verminderen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Hoewel het implementeren van ISO 27001 een uitdagende taak kan zijn, kan het helpen om de veiligheid van uw organisatie te verbeteren en het vertrouwen van klanten en partners te versterken. Door de laatste versie van ISO 27001 te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie klaar is voor de uitdagingen van de moderne digitale wereld.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie