ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Het is een set van normen en richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS). Dit systeem helpt organisaties om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie te waarborgen en te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf en van binnenuit.

Een ISMS is een gestructureerde aanpak voor informatiebeveiliging die organisaties helpt om risico’s te beheren en te verminderen. Het omvat het identificeren van informatiebeveiligingsrisico’s, het implementeren van beveiligingsmaatregelen, het monitoren van de effectiviteit van deze maatregelen en het continu verbeteren van het beveiligingsniveau van de organisatie. ISO 27001-certificering geeft aan dat een organisatie voldoet aan de hoogste normen voor informatiebeveiliging en helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten en andere belanghebbenden.

wat is iso 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem?

Wat is ISO 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem?

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het biedt een framework voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie en persoonsgegevens. Het ISO 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem is een set van maatregelen en procedures die organisaties kunnen implementeren om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie te waarborgen.

Voordelen van ISO 27001 implementatie

Door de implementatie van ISO 27001 kunnen bedrijven de volgende voordelen behalen:

 • Bescherming van vertrouwelijke informatie
 • Verhoogde betrouwbaarheid en integriteit van informatie
 • Voldoen aan wettelijke vereisten en regelgevingen
 • Verhoogde klanttevredenheid en vertrouwen
 • Verhoogde concurrentievoordeel

Door de implementatie van deze norm kunnen organisaties hun klanten en partners aantonen dat zij de nodige maatregelen treffen om hun informatie te beschermen tegen bedreigingen zoals hacken, phishing en malware.

Implementatieproces van ISO 27001

Het implementatieproces van ISO 27001 omvat de volgende stappen:

 1. Doelstellingen en scope bepalen
 2. Risicobeoordeling uitvoeren
 3. Beveiligingsmaatregelen definiëren
 4. Implementatie van beveiligingsmaatregelen
 5. Monitoring en evaluatie van het systeem
 6. Continue verbetering van het systeem

Tijdens het implementatieproces moet de organisatie ook een informatiebeveiligingsbeleid opstellen, dat de algemene doelstellingen en principes van informatiebeveiliging vastlegt. Het beleid moet worden gecommuniceerd naar alle medewerkers en regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt.

ISO 27001 vs. andere informatiebeveiligingsstandaarden

ISO 27001 is niet de enige informatiebeveiligingsstandaard die beschikbaar is. Er zijn verschillende andere normen die kunnen worden gebruikt om de informatiebeveiliging te waarborgen, zoals:

Norm Beschrijving
ISO 27002 Code van best practices voor informatiebeveiliging
PCI-DSS Beveiligingsstandaard voor organisaties die creditcardgegevens verwerken
HIPAA Beveiligingsstandaard voor de gezondheidszorgsector in de VS

Het belangrijkste verschil tussen ISO 27001 en andere normen is dat ISO 27001 een certificeerbare norm is, wat betekent dat organisaties kunnen worden gecertificeerd voor hun implementatie van de norm. Andere normen zijn niet certificeerbaar en worden meestal gebruikt als richtlijnen voor de implementatie van informatiebeveiligingsmaatregelen.

Conclusie

Het implementeren van een ISO 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem biedt organisaties vele voordelen, waaronder bescherming van gevoelige informatie, verhoogde betrouwbaarheid en integriteit van informatie, en het voldoen aan wettelijke vereisten. Het implementatieproces omvat verschillende stappen, waaronder het bepalen van doelstellingen en scope, risicobeoordeling, implementatie van beveiligingsmaatregelen en monitoring en evaluatie van het systeem. Hoewel er andere informatiebeveiligingsstandaarden beschikbaar zijn, is ISO 27001 de enige certificeerbare norm.

Frequently Asked Questions

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over het ISO 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem:

Wat is het doel van ISO 27001?

Het doel van ISO 27001 is om organisaties te helpen hun informatiebeveiliging te verbeteren en te beheren. Dit wordt gedaan door middel van een gestructureerd beheersysteem dat is gebaseerd op risicobeoordeling en continue verbetering.

Met ISO 27001-certificering kunnen organisaties aantonen dat ze voldoen aan internationale normen voor informatiebeveiliging en dat ze hun klanten en belanghebbenden serieus nemen door hun gegevens te beschermen.

Hoe werkt ISO 27001?

ISO 27001 is gebaseerd op een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Dit betekent dat organisaties een plan moeten opstellen om hun informatiebeveiliging te beheren en te verbeteren, dit plan moeten uitvoeren, de resultaten moeten controleren en indien nodig corrigerende maatregelen moeten nemen.

De PDCA-cyclus zorgt voor een systematische en gestructureerde aanpak van informatiebeveiliging en maakt het mogelijk om continu te verbeteren en aan te passen aan veranderende bedreigingen en risico’s.

Hoe kan ik mijn organisatie certificeren voor ISO 27001?

Om gecertificeerd te worden voor ISO 27001, moet uw organisatie voldoen aan de eisen van de norm en een audit laten uitvoeren door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. Deze audit omvat een grondige evaluatie van uw informatiebeveiligingsbeheersysteem en -processen om te bepalen of ze voldoen aan de norm.

Als uw organisatie slaagt voor de audit, ontvangt u een ISO 27001-certificaat dat aantoont dat uw informatiebeveiliging voldoet aan de internationale normen.

Wie kan ISO 27001-certificering behalen?

Elke organisatie, ongeacht de omvang of de industrie, kan ISO 27001-certificering behalen. ISO 27001 is van toepassing op elke organisatie die informatie moet beschermen, inclusief bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en andere entiteiten.

ISO 27001-certificering is vooral belangrijk voor organisaties die gevoelige informatie verwerken, zoals financiële instellingen, gezondheidszorginstellingen en technologiebedrijven die persoonlijke gegevens verwerken.

Wat zijn de voordelen van ISO 27001-certificering?

ISO 27001-certificering biedt verschillende voordelen voor organisaties, waaronder:

– Verbeterde informatiebeveiliging

– Verhoogde klanttevredenheid en vertrouwen

– Verminderde risico’s van gegevenslekken en cyberaanvallen

– Verbeterde naleving van wet- en regelgeving

– Mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken die informatiebeveiliging serieus nemen

– Verbeterde bedrijfscontinuïteit door middel van risicobeheer en continu verbetering van informatiebeveiliging.

ISO 27001 is een internationale standaard die organisaties helpt bij het opzetten en onderhouden van een informatiebeveiligingsbeheersysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat persoonlijke en gevoelige informatie van zowel klanten als werknemers goed beschermd wordt.

Het implementeren van een ISO 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem is niet alleen belangrijk om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook om het vertrouwen van klanten te winnen. Het hebben van een goed beveiligingssysteem laat zien dat een organisatie serieus omgaat met de privacy van haar klanten en dat de veiligheid van hun gegevens niet in gevaar komt.

Tot slot, het implementeren van een ISO 27001 informatiebeveiligingsbeheersysteem kan een uitdagend proces zijn, maar het is zeker de moeite waard. Het biedt niet alleen voordelen voor de organisatie, maar ook voor de klanten en werknemers. Het kan zorgen voor een betere reputatie en meer vertrouwen, wat uiteindelijk kan leiden tot een groei van het bedrijf.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie