Heeft u zich ooit afgevraagd wat de 14 domeinen van ISO 27001 zijn? Zij vormen de ruggengraat van deze internationale standaard die is ontworpen om organisaties te helpen de beveiliging van hun informatie te beheren. Elk domein betreft een specifiek aspect van informatieveiligheid, en samen geven zij een holistisch overzicht van hoe een robuuste beveiligingsomgeving eruit zou moeten zien.

De 14 domeinen van ISO 27001 omvatten een breed scala aan belangrijke gebieden, van informatiebeveiligingsbeleid en organisatie van informatiebeveiliging tot beveiliging van systeem- en netwerktoegang en naleving. Als gevolg daarvan heeft de adoptie van ISO 27001 een bewezen trackrecord in het verbeteren van de bescherming van bedrijfsinformatie. Bovendien, volgens een recent onderzoek van de ISO organisatie, hebben organisaties die deze standaard hebben geïmplementeerd gemiddeld 24% minder informatiebeveiligingsincidenten ervaren.

Het belang van de 14 domeinen van ISO 27001 in informatiebeveiliging

Staat u op het punt om ISO 27001-certificering na te streven of wilt u gewoon uw informatiebeveiliging verbeteren? Dan vraagt u zich wellicht af ‘Wat zijn de 14 domeinen van ISO 27001?’. In deze gids gaan we dieper in op deze domeinen en hun betekenis voor de informatiebeveiliging van uw organisatie.

Wat zijn de 14 domeinen van ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging, die bedrijven helpt hun informatiebeveiliging te structureren en beheren. Deze norm wordt opgesplitst in 14 beveiligingsdomeinen, die elk bijdragen aan een integrale omvang van de informatiebeveiligingsaspecten van een organisatie.

De domeinen beoordelen verschillende aspecten van informatiebeveiliging, variërend van risicobeoordeling en toegangscontrole tot communicatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteitsbeheer. Elke domein bestaat uit een aantal controlepunten die de implementatie en het onderhoud van informatiebeveiligingsmaatregelen ondersteunen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel alle 14 domeinen essentieel zijn, niet allemaal even relevant zijn voor alle organisaties. De relevantie van elk domein voor uw bedrijf zal afhangen van uw specifieke situatie, de aard van uw activiteiten en uw specifieke risico’s en bedreigingen.

Deze domeinen dienen als hulpmiddel om de meest effectieve informatiebeveiliging voor uw organisatie te ontwerpen. Ze helpen uw bedrijf niet alleen bij het identificeren en prioriteren van bedreigingen, maar ook bij het plannen en implementeren van de juiste respons.

De 14 domeinen van ISO 27001 uitgelegd

Laten we inzoomen op elk van de 14 domeinen van ISO 27001 en wat ze betekenen voor informatiebeveiliging.

Informatiebeveiligingsbeleid

Dit domein eist een duidelijk gedocumenteerd en goedgekeurd beleid dat het informatiebeveiligingskader voor de organisatie definieert. Dit beleid dient als referentiepunt voor de ontwikkeling en implementatie van specifieke procedures en controles.

Het informatiebeveiligingsbeleid moet regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt om te zorgen dat het nog steeds relevant en effectief is in het licht van veranderende bedreigingen en bedrijfsvoorwaarden.

Het proces omvat ook de identificatie van de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het beleid, evenals de maatregelen die zullen worden genomen in geval van niet-naleving.

Hoe de 14 domeinen van ISO 27001 uw informatiebeveiliging versterken

Het doorgronden van wat de 14 domeinen van ISO 27001 zijn, is de eerste stap in het verbeteren van uw informatiebeveiliging. Deze domeinen bieden een uitgebreid overzicht van de maatregelen die u moet nemen om uw gegevens te beschermen tegen moderne bedreigingen.

Risicobeoordeling en behandeling

Dit domein heeft betrekking op de systematische identificatie, beoordeling en behandeling van beveiligingsrisico’s. Het gaat onder meer om het identificeren van waardevolle middelen, de beoordeling van de dreigingen en kwetsbaarheden waaraan zij kunnen worden blootgesteld, en het vaststellen van de waarschijnlijkheid en impact van mogelijke beveiligingsincidenten.

Het omvat ook het ontwikkelen van een risicobehandelingsplan, dat de gekozen opties voor risicobehandeling en de redenen voor hun keuze documenteert.

Dit proces wordt regelmatig herhaald om ervoor te zorgen dat de organisatie zich bewust blijft van nieuwe bedreigingen en veranderingen in zijn operationele omgeving.

Bedrijfscontinuïteitsbeheer

Bedrijfscontinuïteitsbeheer richt zich op het waarborgen van de continue beschikbaarheid van kritische bedrijfsprocessen en middelen, zelfs in het geval van een ingrijpend incident of een ramp.

Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen en testen van noodplannen, het implementeren van redundantie- en back-upmaatregelen, en het creëren van een crisismanagementteam.

Door actief bedrijfscontinuïteitsbeheer kan een organisatie snel weer op de been zijn na een storing, waardoor downtime, financieel verlies en reputatieschade worden beperkt.

Informatiebeveiliging is een complexe discipline waarbij veel verschillende aspecten komen kijken. Door te begrijpen wat de 14 domeinen van ISO 27001 zijn en hoe ze uw informatiebeveiliging versterken, kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie zo goed mogelijk is voorbereid op de uitdagingen van de digitale wereld van vandaag.

14 Domeinen van ISO 27001

ISO 27001, een standaard voor informatiebeveiliging, omvat veertien domeinen die richten op verschillende aspecten van informatiebeveiliging. Waarvan elk domein bestaat uit een reeks van beveiligingsmaatregelen, bekend als controles.

 • 1. Beveiligingsbeleid
 • 2. Organisatie van informatiebeveiliging
 • 3. HR-beveiliging
 • 4. Assetmanagement
 • 5. Beveiliging van bedrijfsmiddelen
 • 6. Toegangscontrole
 • 7. Cryptografie
 • 8. Fysieke en omgevingsbeveiliging
 • 9. Operations beveiliging
 • 10. Communicatiebeveiliging
 • 11. Systeemverwerving, -ontwikkeling en -onderhoud
 • 12. Leveranciersrelaties
 • 13. Incidentmanagement rond informatiebeveiliging
 • 14. Continuïteitsmanagement

Door deze domeinen te volgen, kan een organis

Veelgestelde Vragen

Dit zijn de vaakst gestelde vragen over de 14 domeinen van ISO 27001, een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Ontdek de sleutelconcepten en leer hoe ze uw organisatie kunnen helpen.

1. Wat omvat de ISO 27001-norm?

De ISO 27001-norm bevat 14 domeinen die het management van de informatiebeveiliging binnen een organisatie begeleiden. Deze gebieden zijn ontworpen om potentiële bedreigingen van een onderneming te identificeren en beheren, door de implementatie van geschikte beveiligingscontroles.

De 14 domeinen van ISO 27001 omvatten beveiligingsbeleid, organisatie van informatiebeveiliging, beheer van bedrijfsmiddelen, beheer van human resources-beveiliging, fysieke- en omgevingsbeveiliging, beheer van communicatie- en bedrijfsprocessen, toegangscontrole en meer.

2. Hoe kan ISO 27001 een bedrijf ten goede komen?

ISO 27001 helpt organisaties een structuur te creëren en te onderhouden die de beveiliging van bedrijfs- en klantinformatie bevordert. Het minimaliseert het risico op dataverlies en -inbreuken en verhoogt het vertrouwen van klanten in de beveiligingsmaatregelen van een organisatie.

Bovendien kan naleving van ISO 27001 vereist zijn voor bepaalde contracten of voor het zakendoen in bepaalde sectoren, waardoor het een belangrijk onderdeel van zakelijke inspanningen wordt.

3. Is het noodzakelijk om gecertificeerd te zijn in ISO 27001?

Hoewel het niet absoluut noodzakelijk is, kan het behalen van een ISO 27001-certificering tal van voordelen opleveren. Het toont aan dat uw organisatie een goed begrip heeft van de beveiligingseisen en draagt bij aan het vertrouwen van klanten en zakelijke partners.

Ook kan een ISO 27001-certificering een voordeel zijn bij het verkrijgen van nieuwe zakelijke contracten, vooral in sectoren waar gegevensbeveiliging essentieel is.

4. Hoe moeilijk is het om een ISO 27001-certificering te behalen?

Het behalen van een ISO 27001-certificering kan een complex proces zijn, afhankelijk van de huidige staat van het beveiligingssysteem van uw organisatie. Het vereist een grondige analyse en evaluatie van uw bestaande beveiligingsprocedures.

Echter, met de juiste inzet en ondersteuning is certificering een haalbaar doel. Het omvat de implementatie van de 14 domeinen van ISO 27001 en het aantonen van commitment aan continue verbetering van de beveiligingsmaatregelen.

5. Wat zijn de hoofdcomponenten van ISO 27001?

De 14 domeinen van ISO 27001 zijn de hoofdcomponenten van deze norm. Ze omvatten een reeks beveiligingsmaatregelen en -procedures die zijn ontworpen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van informatie in een organisatie te beschermen.

Elk domein richt zich op een specifiek aspect van informatiebeveiliging, van het ontwikkelen van een beveiligingsbeleid en het beheren van bedrijfsmiddelen tot het controleren van toegang tot gegevens en het waarborgen van de veiligheid van netwerken en systemen.

Wat zijn de 14 domeinen van ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging die bedrijven helpt om hun gevoelige informatie op een effectieve manier te beheren. Het heeft 14 domeinen, waaronder beveiligingsbeleid, organisatie van informatiebeveiliging, beheer van bedrijfsmiddelen, menselijke hulpbronnenbeveiliging, fysieke en omgevingsbeveiliging, communicatiebeveiliging en operatiebeveiliging. Elk domein richt zich op een specifiek aspect van informatiebeveiliging, waardoor er een holistische benadering van beveiliging mogelijk is.

Elk bedrijf dat een robuuste en effectieve informatiebeveiliging wil implementeren, moet aandacht besteden aan elk van deze 14 domeinen. Ze bieden namelijk allemaal essentiële maatregelen en controles om mogelijke beveiligingsrisico’s te minimaliseren en een beveiligingscultuur in de hele organisatie te bevorderen. Het opvolgen van de ISO 27001-norm en deze in praktijk brengen helpt een organisatie om met vertrouwen te groeien in een digitaal verbonden wereld.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie