In de huidige digitale wereld is informatiebeveiliging een cruciale factor voor elke organisatie. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de juiste maatregelen nemen om hun gegevens te beschermen tegen bedreigingen zoals hackers, malware en andere cyberaanvallen. De ISO 27001-norm biedt een set van standaarden en richtlijnen om organisaties te helpen informatiebeveiliging te implementeren en te onderhouden. Maar wat zijn de drie principes van ISO 27001?

De drie principes van ISO 27001 zijn vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Vertrouwelijkheid houdt in dat gevoelige informatie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Integriteit betekent dat gegevens nauwkeurig en correct moeten zijn en dat er geen ongeautoriseerde wijzigingen mogen worden aangebracht. Beschikbaarheid houdt in dat gegevens beschikbaar moeten zijn voor geautoriseerde personen wanneer ze deze nodig hebben. In dit artikel zullen we deze drie principes in meer detail bespreken en hoe ze kunnen worden toegepast om informatiebeveiliging te waarborgen.

wat zijn de drie principes van iso 27001?

Wat zijn de drie principes van ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard die de eisen voor informatiebeveiligingssystemen (ISMS) definieert. Het doel van deze standaard is om organisaties te helpen informatie te beschermen en de risico’s op beveiligingsincidenten te minimaliseren. Er zijn drie hoofdprincipes van ISO 27001 die organisaties moeten begrijpen om de standaard succesvol te implementeren en te onderhouden.

Principe 1: Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is het principe dat informatie alleen beschikbaar is voor degenen die daarvoor geautoriseerd zijn. Dit betekent dat organisaties moeten zorgen voor de bescherming van informatie door middel van fysieke, technische en administratieve maatregelen. Fysieke maatregelen omvatten bijvoorbeeld de beveiliging van gebouwen en apparatuur, terwijl technische maatregelen zich richten op de bescherming van informatie in digitale vorm. Administratieve maatregelen omvatten beleidsprocedures en training voor medewerkers.

Een voorbeeld van een technische maatregel om vertrouwelijkheid te waarborgen is het gebruik van versleuteling om gevoelige informatie te beschermen. Organisaties kunnen ook beleidsregels opstellen voor het beheer van toegangsrechten en voor het beperken van het delen van informatie met derden.

Principe 2: Integriteit

Integriteit verwijst naar de nauwkeurigheid en volledigheid van informatie en het vermijden van ongeautoriseerde wijzigingen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat gegevens niet worden gewijzigd of vernietigd zonder toestemming van geautoriseerde partijen. Dit kan worden bereikt door het implementeren van beveiligingsmaatregelen zoals back-ups en herstelprocedures, en door het vaststellen van duidelijke beleidsregels voor het wijzigen van gegevens.

Een organisatie kan ook gebruik maken van tools zoals integriteitscontroles om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in gegevens en om de oorspronkelijke integriteit van de informatie te waarborgen.

Principe 3: Beschikbaarheid

Beschikbaarheid verwijst naar de toegankelijkheid van informatie door geautoriseerde partijen wanneer dit nodig is. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun informatie beschikbaar is wanneer dat nodig is, terwijl ze tegelijkertijd de beveiliging van die informatie handhaven. Dit kan worden bereikt door het implementeren van back-up- en herstelprocedures, redundante systemen en monitoring van de beschikbaarheid van informatie.

Een organisatie moet ook beleidsregels opstellen voor de beschikbaarheid van informatie, inclusief protocollen voor het beheer van onderhoud en downtime.

Voordelen van het implementeren van ISO 27001

Het implementeren van ISO 27001 kan veel voordelen bieden voor organisaties. Door de standaard te implementeren, kunnen organisaties de beveiliging van hun informatie verbeteren en de risico’s op beveiligingsincidenten minimaliseren. Dit kan leiden tot een verbetering van de betrouwbaarheid van de organisatie en kan het vertrouwen van klanten en partners vergroten.

Bovendien kan het implementeren van ISO 27001 helpen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en kan het helpen om een ​​cultuur van veiligheid en beveiliging binnen de organisatie te bevorderen.

ISO 27001 versus andere beveiligingsstandaarden

ISO 27001 is niet de enige beveiligingsstandaard die beschikbaar is. Er zijn andere standaarden zoals SOC 2 en PCI DSS die zich richten op specifieke gebieden van informatiebeveiliging. Het belangrijkste verschil tussen deze standaarden en ISO 27001 is dat ISO 27001 een breder kader biedt voor informatiebeveiliging.

ISO 27001 is gericht op het bieden van een compleet beeld van de beveiligingsbehoeften van een organisatie en biedt een framework voor het beheer van beveiligingsrisico’s. Andere standaarden, zoals SOC 2 en PCI DSS, zijn gericht op specifieke gebieden van beveiliging en bieden minder uitgebreide richtlijnen voor het beheer van beveiligingsrisico’s.

Conclusie

ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging. Door de principes van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te begrijpen en te implementeren, kunnen organisaties hun beveiliging verbeteren en risico’s minimaliseren. Het implementeren van ISO 27001 kan ook leiden tot voordelen zoals verbeterde betrouwbaarheid en vertrouwen van klanten en partners. Als organisaties de standaard goed begrijpen en implementeren, kunnen ze hun beveiligingsrisico’s minimaliseren en hun informatie beschermen.

Veelgestelde vragen

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het specificeert de eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

De norm is bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen en om risico’s te beheersen die verbonden zijn aan het gebruik van informatie.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 27001?

Door het implementeren van ISO 27001 kunt u:

 • Vertrouwen op het feit dat uw informatie veilig is
 • Voldoen aan wettelijke eisen en klantvereisten
 • Risico’s beperken
 • Verbeteren van bedrijfsprestaties en efficiëntie

Het implementeren van ISO 27001 is een bewijs van uw toewijding aan het waarborgen van de veiligheid van uw informatie en het opbouwen van vertrouwen bij klanten en partners.

Wat zijn de drie principes van ISO 27001?

De drie principes van ISO 27001 zijn:

 1. Vertrouwelijkheid: informatie moet alleen beschikbaar zijn voor degenen die er toegang toe hebben
 2. Integriteit: informatie moet nauwkeurig en volledig zijn en mag niet ongeautoriseerd worden gewijzigd
 3. Beschikbaarheid: informatie moet beschikbaar zijn wanneer deze nodig is

Deze principes vormen de basis van een effectief Information Security Management System (ISMS) en moeten worden geïmplementeerd om de veiligheid van informatie te waarborgen.

Hoe kan ik ISO 27001 implementeren?

Om ISO 27001 te implementeren, moet u:

 • Een ISMS opzetten
 • Een risicobeoordeling uitvoeren
 • Beveiligingsmaatregelen implementeren
 • Een intern auditprogramma uitvoeren
 • Een management review uitvoeren

Deze processen moeten regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw ISMS effectief is en blijft voldoen aan de eisen van de norm.

Wat zijn de documenten die nodig zijn voor ISO 27001-certificering?

De documenten die nodig zijn voor ISO 27001-certificering zijn onder meer:

 • Beleidsverklaring voor informatiebeveiliging
 • Procedure voor risicobeoordeling
 • Procedure voor beheer van beveiligingsmaatregelen
 • Procedure voor het beheer van incidenten en continuïteitsplanning
 • Interne auditprocedure
 • Management reviewprocedure

Deze documenten zijn essentieel voor het opzetten en onderhouden van een effectief Information Security Management System (ISMS) en moeten regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze actueel zijn.

ISO 27001 Standard || Best explanation for beginners || #informationsecurity #lightboard


In dit artikel hebben we de drie principes van ISO 27001 besproken en hoe deze kunnen worden toegepast om de beveiliging van informatie te verbeteren. Het eerste principe is gericht op het begrijpen van de risico’s en het vaststellen van passende maatregelen om deze risico’s te beperken. Het tweede principe is gericht op het implementeren en onderhouden van een effectief beveiligingsbeheersysteem. Het derde principe is gericht op het continu verbeteren van de beveiliging van informatie.

Door deze principes te volgen, kunnen organisaties hun informatiebeveiliging verbeteren en hun risico’s verminderen. Door de implementatie van een beveiligingsbeheersysteem kunnen organisaties hun processen en procedures effectiever beheren en de beveiliging van informatie waarborgen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze principes niet alleen van toepassing zijn op grote organisaties, maar ook op kleine en middelgrote bedrijven. Het implementeren van deze principes kan bescherming bieden tegen cyberdreigingen en informatiebeveiligingsincidenten die anders schadelijk zouden kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie