Als het gaat om voedselveiligheid, is het van vitaal belang om ervoor te zorgen dat uw bedrijf in staat is om de risico’s die gepaard gaan met voedselproductie en -distributie te beheersen. Een beheersysteem voor voedselveiligheid (Food Safety Management System – FSMS) is een effectieve manier om dit te doen, en in dit artikel zullen we uitleggen hoe u er een kunt opzetten.

Het opzetten van een FSMS kan een uitdagende taak zijn, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de voedselveiligheidsnormen en regelgeving. In dit artikel zullen we stap voor stap uitleggen hoe u een FSMS kunt opzetten en implementeren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voedselveiligheid garandeert.

hoe u een beheersysteem voor voedselveiligheid opzet

Hoe u een beheersysteem voor voedselveiligheid opzet

Als eigenaar van een voedselbedrijf is het opzetten van een beheersysteem voor voedselveiligheid een cruciale stap om ervoor te zorgen dat uw producten veilig zijn voor consumptie. Hier zijn de belangrijkste stappen die u moet volgen om een effectief beheersysteem voor voedselveiligheid op te zetten.

Stap 1: Identificeer mogelijke gevaren

De eerste stap bij het opzetten van een beheersysteem voor voedselveiligheid is het identificeren van mogelijke gevaren. Dit omvat het analyseren van uw productieprocessen en het identificeren van potentieel gevaarlijke situaties, zoals de aanwezigheid van allergenen, bacteriën of vreemde voorwerpen in uw producten.

Om deze analyse uit te voeren, kunt u gebruik maken van de HACCP-methode (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dit is een wetenschappelijke methode om voedselveiligheidsrisico’s te identificeren en te beheersen.

Na het identificeren van de gevaren, moet u bepalen welke maatregelen u kunt nemen om deze gevaren te voorkomen of te beheersen. Dit kunnen bijvoorbeeld procescontroles, hygiënevoorschriften of opleidingen voor uw medewerkers zijn.

Stap 2: Stel een beheersysteem op

Als u de mogelijke gevaren heeft geïdentificeerd en maatregelen heeft vastgesteld om deze te voorkomen of beheersen, is het tijd om een beheersysteem op te stellen. Dit systeem moet alle maatregelen bevatten die u gaat nemen om de voedselveiligheid te waarborgen.

Een beheersysteem voor voedselveiligheid omvat verschillende elementen, zoals het vaststellen van kritische controlepunten, het opstellen van procedures en instructies voor uw medewerkers en het vaststellen van verantwoordelijkheden en taken.

Elementen van een beheersysteem voor voedselveiligheid

Een beheersysteem voor voedselveiligheid omvat de volgende elementen:

 • Identificatie van gevaren
 • Opstellen van procedures en instructies
 • Vaststellen van kritische controlepunten
 • Vaststellen van verantwoordelijkheden en taken
 • Registratie en documentatie
 • Interne audits
 • Beheer van afwijkingen en corrigerende maatregelen
 • Beheer van leveranciers en grondstoffen
 • Opleiding en training van medewerkers
 • Continue verbetering van het systeem

Stap 3: Implementeer het beheersysteem

Nu u een beheersysteem voor voedselveiligheid heeft opgesteld, is het tijd om dit systeem te implementeren in uw bedrijf. Dit omvat het trainen van uw medewerkers, het vaststellen van de benodigde procedures en instructies en het uitvoeren van interne audits om te controleren of het systeem naar behoren werkt.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw medewerkers begrijpen waarom het beheersysteem voor voedselveiligheid belangrijk is en wat hun rol is in het waarborgen van de voedselveiligheid.

Stap 4: Monitor en evalueer het beheersysteem

Het is belangrijk om het beheersysteem voor voedselveiligheid voortdurend te monitoren en te evalueren om ervoor te zorgen dat het systeem effectief blijft. Dit omvat het uitvoeren van interne audits, het registreren van afwijkingen en het nemen van corrigerende maatregelen.

Door het beheersysteem regelmatig te evalueren, kunt u bepalen of er verbeteringen nodig zijn en kunt u deze verbeteringen implementeren om de voedselveiligheid nog verder te verbeteren.

Voordelen van een beheersysteem voor voedselveiligheid

Een effectief beheersysteem voor voedselveiligheid heeft verschillende voordelen, waaronder:

 • Verhoogde voedselveiligheid
 • Verhoogde klanttevredenheid
 • Voldoen aan wettelijke eisen
 • Verhoogde efficiëntie van uw productieprocessen
 • Minimalisering van afval en kosten

Beheersysteem voor voedselveiligheid vs. kwaliteitsmanagementsysteem

Een beheersysteem voor voedselveiligheid (FSMS) is gericht op het waarborgen van de voedselveiligheid, terwijl een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) gericht is op het waarborgen van de kwaliteit van uw producten en diensten.

Hoewel er overlap is tussen de twee systemen, hebben ze verschillende doelen en vereisten. Het is mogelijk om beide systemen te integreren in één geïntegreerd managementsysteem (IMS) om de efficiëntie te verhogen en de kosten te minimaliseren.

Conclusie:

Een beheersysteem voor voedselveiligheid is essentieel voor elk voedselbedrijf om ervoor te zorgen dat uw producten veilig zijn voor consumptie. Door het volgen van de bovenstaande stappen en het implementeren van een effectief beheersysteem, kunt u de voedselveiligheid waarborgen, voldoen aan wettelijke eisen en uw bedrijfsprocessen optimaliseren.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u vijf veelgestelde vragen over het opzetten van een beheersysteem voor voedselveiligheid.

Hoe weet ik welke wet- en regelgeving van toepassing is op mijn bedrijf?

Om te weten welke wet- en regelgeving van toepassing is op uw bedrijf, moet u eerst uw bedrijfsactiviteiten in kaart brengen. Daarna kunt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijken welke wet- en regelgeving van toepassing is op uw bedrijf. Het is belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van de geldende wet- en regelgeving en eventuele wijzigingen hierin tijdig door te voeren in uw beheersysteem.

Daarnaast kunt u ook advies inwinnen bij een expert op het gebied van voedselveiligheid om er zeker van te zijn dat u aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Hoe kan ik mijn medewerkers betrekken bij het beheersysteem voor voedselveiligheid?

Om uw medewerkers te betrekken bij het beheersysteem voor voedselveiligheid, is het belangrijk om hen bewust te maken van het belang van voedselveiligheid en hen te trainen op dit gebied. Daarnaast kunt u hen betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het beheersysteem door hen bijvoorbeeld te laten meedenken over mogelijke verbeteringen en knelpunten.

Zorg er ook voor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving en de procedures die binnen uw bedrijf gelden met betrekking tot voedselveiligheid. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door regelmatig te communiceren over voedselveiligheid en door duidelijke instructies te geven.

Welke stappen moet ik doorlopen om een beheersysteem voor voedselveiligheid op te zetten?

Om een beheersysteem voor voedselveiligheid op te zetten, moet u de volgende stappen doorlopen:

1. Breng uw bedrijfsactiviteiten in kaart en bepaal welke wet- en regelgeving van toepassing is.

2. Identificeer mogelijke gevaren en risico’s in uw bedrijfsprocessen.

3. Stel beheersmaatregelen op om de gevaren en risico’s te beheersen.

4. Implementeer de beheersmaatregelen en monitor de effectiviteit hiervan.

5. Voer regelmatig interne audits uit om te controleren of het beheersysteem nog steeds effectief is en waar nodig verbeteringen door te voeren.

Wat is het belang van een beheersysteem voor voedselveiligheid?

Een beheersysteem voor voedselveiligheid is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en dat u de veiligheid van uw producten kunt garanderen. Daarnaast kan een goed beheersysteem voor voedselveiligheid bijdragen aan een betere reputatie van uw bedrijf en het vertrouwen van uw klanten vergroten.

Door regelmatig te monitoren en te evalueren of het beheersysteem nog steeds effectief is, kunt u continu verbeteren en de veiligheid van uw producten waarborgen.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn beheersysteem voor voedselveiligheid effectief is?

Om er zeker van te zijn dat uw beheersysteem voor voedselveiligheid effectief is, is het belangrijk om regelmatig interne audits uit te voeren. Hierbij controleert u of het beheersysteem nog steeds voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, of de beheersmaatregelen nog steeds effectief zijn en waar nodig verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

Daarnaast kunt u ook externe audits laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Hierbij wordt uw beheersysteem voor voedselveiligheid beoordeeld door een derde partij en krijgt u feedback over eventuele verbeterpunten. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van uw klanten in uw producten en uw bedrijf.

30 Minutes Cybersecurity, sessie 3


In dit artikel hebben we uitgelegd hoe u een effectief beheersysteem voor voedselveiligheid kunt opzetten. Het is belangrijk om te onthouden dat voedselveiligheid een essentieel onderdeel is van elke voedselgerelateerde onderneming, of het nu gaat om een ​​restaurant, een supermarkt of een voedselproducent.

Een goed beheersysteem voor voedselveiligheid omvat alle aspecten van de voedselproductie, van de inkoop van ingrediënten tot de verwerking, opslag en distributie van het eindproduct. Het is belangrijk om te investeren in training van medewerkers en regelmatig controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat het systeem effectief blijft.

Door een effectief beheersysteem voor voedselveiligheid op te zetten, kunt u niet alleen de gezondheid van uw klanten beschermen, maar ook uw bedrijf beschermen tegen juridische problemen en financiële verliezen. We hopen dat deze informatie nuttig voor u was en dat u nu beter in staat bent om een ​​beheersysteem voor voedselveiligheid op te zetten dat aan uw specifieke behoeften voldoet.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie