Als het gaat om voedingsveiligheid, zijn er verschillende normen en certificeringen die bedrijven kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn voor consumptie. Twee van de meest voorkomende certificeringen zijn ISO 22000 en FSSC 22000. Maar wat is het verschil tussen deze twee normen en welke is het beste voor uw bedrijf?

ISO 22000 is een internationale norm voor voedselveiligheid die is ontwikkeld door de International Organization for Standardization. FSSC 22000 is een certificeringsschema voor voedselveiligheid dat is gebaseerd op de ISO 22000-norm, maar ook aanvullende vereisten bevat die specifiek zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. In dit artikel zullen we een dieper inzicht krijgen in de verschillen tussen deze twee normen en hoe ze van toepassing zijn op uw bedrijf.

wat is het verschil tussen iso 22000 en fssc 22000?

Wat is het verschil tussen ISO 22000 en FSSC 22000?

ISO 22000 en FSSC 22000 zijn twee van de belangrijkste certificeringen die worden gebruikt om de veiligheid van voedsel te waarborgen. Deze certificaten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de voedingsindustrie en zijn bedoeld om de veiligheid van voedsel te garanderen en te verbeteren. Hoewel beide certificeringen gericht zijn op voedselveiligheid, zijn er enkele verschillen tussen de twee.

ISO 22000

ISO 22000 is een internationale norm die is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). Deze norm is gericht op het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van een gestructureerd managementsysteem. ISO 22000 is gericht op elk bedrijf in de voedingsketen, inclusief producenten, verwerkers, transporteurs en retailers. De norm omvat alle aspecten van voedselveiligheid, van grondstoffen tot eindproducten.

ISO 22000 is gebaseerd op de HACCP-principes (Hazard Analysis and Critical Control Points) en vereist een risicobeoordeling en -beheersing door het hele bedrijf. Dit omvat het vaststellen van kritische controlepunten (CCP’s) en het implementeren van procedures om de voedselveiligheid te waarborgen. De norm vereist ook regelmatige interne audits en deelname aan externe audits om de conformiteit met de norm te beoordelen.

Voordelen van ISO 22000

– Het biedt een gestructureerd managementsysteem om de voedselveiligheid te verbeteren.
– Het is een internationale norm die wereldwijd wordt erkend.
– Het omvat alle aspecten van voedselveiligheid in de gehele voedingsketen.
– Het vereist regelmatige audits om de conformiteit te waarborgen.

Verschillen tussen ISO 22000 en FSSC 22000

– ISO 22000 is een internationale norm, terwijl FSSC 22000 een certificering is die is gebaseerd op de ISO 22000-norm.
– FSSC 22000 vereist de implementatie van aanvullende vereisten, zoals de implementatie van ISO 22002-1, wat betekent dat het meer gericht is op de voedingsindustrie.
– FSSC 22000 vereist ook de implementatie van ISO 9001, wat betekent dat het zich richt op kwaliteitsmanagement naast voedselveiligheid.

FSSC 22000

FSSC 22000 is een certificering die is gebaseerd op de ISO 22000-norm en is ontwikkeld door de Foundation for Food Safety Certification. Deze certificering is gericht op de voedingsindustrie en omvat alle aspecten van voedselveiligheid, van grondstoffen tot eindproducten.

FSSC 22000 vereist de implementatie van ISO 22002-1, wat betekent dat het zich richt op de productie en verwerking van voedsel. Het vereist ook de implementatie van ISO 9001, wat betekent dat het zich richt op kwaliteitsmanagement naast voedselveiligheid.

De certificering omvat ook regelmatige interne en externe audits om de conformiteit met de norm te beoordelen. FSSC 22000 is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de voedingsindustrie en die hun voedselveiligheid willen verbeteren en garanderen.

Voordelen van FSSC 22000

– Het is gericht op de voedingsindustrie en omvat alle aspecten van voedselveiligheid.
– Het vereist de implementatie van ISO 22002-1 en ISO 9001, wat betekent dat het zich richt op kwaliteitsmanagement naast voedselveiligheid.
– Het omvat regelmatige audits om de conformiteit te waarborgen.

Verschillen tussen ISO 22000 en FSSC 22000

– FSSC 22000 is gebaseerd op de ISO 22000-norm en omvat aanvullende vereisten, terwijl ISO 22000 een internationale norm is.
– FSSC 22000 richt zich specifiek op de voedingsindustrie, terwijl ISO 22000 gericht is op elk bedrijf in de voedingsketen.

Frequently Asked Questions

Wat is ISO 22000?

ISO 22000 is een internationale norm die de voedselveiligheid waarborgt van organisaties die actief zijn in de voedselketen. De norm richt zich op het identificeren van potentiële gevaren en het nemen van maatregelen om deze te beheersen. ISO 22000 omvat alle stadia van de voedselketen, van productie tot consumptie.

De norm is gebaseerd op het principe van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), wat betekent dat er kritieke controlepunten worden geïdentificeerd en gecontroleerd om de voedselveiligheid te waarborgen.

Wat is FSSC 22000?

FSSC 22000 is een voedselveiligheidsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de normen van ISO 22000 en ISO/TS 22002-1. FSSC 22000 is ontwikkeld door de Foundation for Food Safety Certification en is gericht op de gehele voedselketen.

De norm omvat alle eisen van ISO 22000 en ISO/TS 22002-1 en is aangevuld met extra eisen op het gebied van managementverantwoordelijkheid, continu verbeteren en communicatie. FSSC 22000 is geaccrediteerd door de Global Food Safety Initiative (GFSI).

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen ISO 22000 en FSSC 22000?

Het belangrijkste verschil tussen ISO 22000 en FSSC 22000 is dat FSSC 22000 een certificeerbare norm is, terwijl ISO 22000 dit niet is. Dit betekent dat organisaties die voldoen aan de eisen van FSSC 22000 een certificaat kunnen behalen om aan te tonen dat ze voldoen aan de norm.

Daarnaast bevat FSSC 22000 extra eisen op het gebied van managementverantwoordelijkheid, continu verbeteren en communicatie. Ook heeft FSSC 22000 specifieke eisen voor bepaalde sectoren in de voedselketen, zoals diervoeders en verpakkingsmaterialen.

Welke certificering is het meest geschikt voor mijn organisatie?

De keuze tussen ISO 22000 en FSSC 22000 hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de organisatie, de sector waarin deze actief is en de eisen van klanten en wetgeving. Het is daarom belangrijk om een grondige analyse te maken van de behoeften van de organisatie en de eisen van de markt om te bepalen welke certificering het meest geschikt is.

Een gekwalificeerde certificeringsinstantie kan ondersteuning bieden bij het maken van deze keuze en bij het implementeren van het voedselveiligheidsmanagementsysteem.

Hoe kan mijn organisatie een ISO 22000- of FSSC 22000-certificaat behalen?

Om een ISO 22000- of FSSC 22000-certificaat te behalen, moet de organisatie voldoen aan de eisen van de norm en een certificeringsaudit ondergaan door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. De organisatie moet een gedocumenteerd voedselveiligheidsmanagementsysteem hebben dat voldoet aan alle eisen van de norm en dit systeem moet succesvol worden geïmplementeerd en onderhouden.

Na de certificeringsaudit kan de organisatie, als deze voldoet aan de eisen van de norm, een ISO 22000- of FSSC 22000-certificaat behalen. Dit certificaat is geldig voor een bepaalde periode en moet regelmatig worden vernieuwd door middel van hercertificeringsaudits.

FSSC 22000, ISO 22000, what are the differences


In conclusie is er een duidelijk verschil tussen iso 22000 en fssc 22000. Beide richtlijnen zijn ontworpen om de voedselveiligheid te verbeteren en te waarborgen in de voedingsmiddelenindustrie. De ISO 22000 richtlijnen zijn gericht op een algemene voedselveiligheidssysteem die van toepassing is op alle organisaties in de voedingsmiddelenindustrie. FSSC 22000 is gericht op organisaties die zich bezighouden met de productie van voedingsmiddelen, zoals boerderijen, fabrikanten, verpakkers en distributeurs.

Het is belangrijk voor organisaties in de voedingsmiddelenindustrie om te begrijpen welke richtlijnen van toepassing zijn op hun bedrijf en wat de verschillen zijn tussen deze richtlijnen. Door te voldoen aan deze richtlijnen, kunnen organisaties hun voedselveiligheidspraktijken verbeteren en ervoor zorgen dat hun producten veilig zijn voor consumenten.

Kortom, of een organisatie nu kiest voor ISO 22000 of FSSC 22000, het is belangrijk om te onthouden dat beide richtlijnen bedoeld zijn om de voedselveiligheid te verbeteren en te waarborgen in de voedingsmiddelenindustrie. Het is aan de organisatie om te bepalen welke richtlijnen het beste bij hun bedrijf passen en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de normen die zijn vastgesteld.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie