De ISO-normen zijn een belangrijk onderdeel van de wereldwijde standaardisatie en kwaliteitsborging. Een van de belangrijkste vragen die vaak gesteld wordt, is hoeveel ISO-standaardgroepen er zijn en wat elk van deze groepen inhoudt.

In dit artikel gaan we dieper in op de ISO-standaardgroepen en wat hun doel is. We zullen de verschillende groepen bespreken en uitleggen hoe ze van toepassing zijn op verschillende industrieën en sectoren. Of je nu een professional bent die op zoek is naar meer informatie over deze normen, of gewoon geïnteresseerd bent in hoe standaardisatie wereldwijd werkt, je zult zeker iets interessants vinden in dit artikel.

hoeveel iso standaard groepen zijn er?

Hoeveel ISO standaard groepen zijn er? – Een overzicht

1. ISO 9000 familie

De ISO 9000 familie is een set van normen die zich richt op kwaliteitsmanagement. Het omvat richtlijnen en vereisten voor kwaliteitsmanagement systemen en procesverbetering. De normen zijn bedoeld om organisaties te helpen om producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren en klanttevredenheid te waarborgen.

De voordelen van de ISO 9000 familie zijn onder andere verbeterde efficiëntie, verminderde kosten, hogere klanttevredenheid en een betere reputatie op de markt. Het is belangrijk om op te merken dat deze normen niet specifiek zijn voor een bepaalde branche of sector.

2. ISO 14000 familie

De ISO 14000 familie richt zich op milieumanagement en duurzaamheid. Het omvat normen die gericht zijn op het minimaliseren van de impact van een organisatie op het milieu door het implementeren van milieubeleid, het ontwikkelen van milieumanagementsystemen en het uitvoeren van milieuaudits.

Organisaties die voldoen aan de ISO 14000 normen kunnen profiteren van een verbeterde reputatie, kostenbesparingen door efficiëntere processen en een verminderde impact op het milieu. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

3. ISO 27000 familie

De ISO 27000 familie bevat normen voor informatiebeveiliging. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van vertrouwelijke informatie, het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en het waarborgen van de integriteit van informatie.

Organisaties die voldoen aan de ISO 27000 normen kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging van hun gegevens, een betere naleving van wet- en regelgeving en een hogere klanttevredenheid. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

4. ISO 45001 familie

De ISO 45001 familie bevat normen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van werkgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico’s en het verbeteren van de werkomstandigheden.

Organisaties die voldoen aan de ISO 45001 normen kunnen profiteren van een verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek, verminderde kosten door minder ongevallen en ziekteverzuim en een betere naleving van wet- en regelgeving. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

5. ISO 22000 familie

De ISO 22000 familie bevat normen voor voedselveiligheid. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van voedselveiligheidsrisico’s en het waarborgen van de veiligheid van voedselproducten.

Organisaties die voldoen aan de ISO 22000 normen kunnen profiteren van een verbeterde voedselveiligheid, een betere naleving van wet- en regelgeving en een hogere klanttevredenheid. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties die betrokken zijn bij de voedselketen, van boerderij tot bord.

6. ISO 50001 familie

De ISO 50001 familie bevat normen voor energiemanagement. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van energiegebruik, het verminderen van energieverspilling en het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Organisaties die voldoen aan de ISO 50001 normen kunnen profiteren van verminderde energiekosten, verminderde CO2-uitstoot en een verbeterde reputatie op de markt. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

7. ISO 26000 familie

De ISO 26000 familie bevat normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het omvat richtlijnen voor het ontwikkelen en implementeren van MVO-beleid en -praktijken.

Organisaties die voldoen aan de ISO 26000 normen kunnen profiteren van een verbeterde reputatie op de markt, een betere relatie met belanghebbenden en een hogere betrokkenheid van medewerkers. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

8. ISO 31000 familie

De ISO 31000 familie bevat normen voor risicomanagement. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van risico’s en het implementeren van risicomanagementpraktijken.

Organisaties die voldoen aan de ISO 31000 normen kunnen profiteren van een verbeterde besluitvorming, verminderde risico’s en kosten en een betere naleving van wet- en regelgeving. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

9. ISO 20121 familie

De ISO 20121 familie bevat normen voor duurzaamheid in evenementenmanagement. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van de impact van evenementen op het milieu, de economie en de samenleving.

Organisaties die voldoen aan de ISO 20121 normen kunnen profiteren van een verbeterde reputatie op de markt, verminderde impact op het milieu en een betere naleving van wet- en regelgeving. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties die betrokken zijn bij evenementenmanagement.

10. ISO 45003 familie

De ISO 45003 familie bevat normen voor psychosociale gezondheid en veiligheid op het werk. Het omvat richtlijnen en vereisten voor het beheren van psychosociale risico’s op de werkplek, zoals werkstress en pesten.

Organisaties die voldoen aan de ISO 45003 normen kunnen profiteren van een verbeterde psychosociale gezondheid en veiligheid op het werk, verminderd ziekteverzuim en een betere naleving van wet- en regelgeving. De normen zijn van toepassing op alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector.

ISO Familie Voordelen
ISO 9000 Verbeterde efficiëntie, verminderde kosten, hogere klanttevredenheid en een betere reputatie op de markt
ISO 14000 Verbeterde reputatie, kostenbesparingen door efficiëntere processen en een verminderde impact op het milieu
ISO 27000 Verbeterde beveiliging van gegevens, betere naleving van wet- en regelgeving en hogere klanttevredenheid
ISO 45001 Verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek, verminderde kosten door minder ongevallen en ziekteverzuim en betere naleving van wet- en regelgeving
ISO 22000 Verbeterde voedselveiligheid, betere naleving van wet- en regelgeving en hogere klanttevredenheid
ISO 50001 Verminderde energiekosten, verminderde CO2-uitstoot en een verbeterde reputatie op de markt
ISO 26000 Verbeterde reputatie op de markt, betere relatie met belanghebbenden en hogere betrokkenheid van medewerkers
ISO 31000 Verbeterde besluitvorming, verminderde risico’s en kosten en betere naleving van wet- en regelgeving
ISO 20121 Verbeterde reputatie op de markt, verminderde impact op het milieu en betere naleving van wet- en regelgeving
ISO 45003 Verbeterde psychosociale gezondheid en veiligheid op het werk, verminderd ziekteverzuim en betere naleving van wet- en regelgeving

Kortom, er zijn 10 ISO standaard groepen die zich richten op verschillende aspecten van management en duurzaamheid, waaronder kwaliteitsmanagement, milieumanagement, informatiebeveiliging, gezondheid en veiligheid op het werk, voedselveiligheid, energiemanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risicomanagement, duurzaamheid in evenementenmanagement en psychosociale gezondheid en veiligheid op het werk. Door te voldoen aan deze normen kunnen organisaties profiteren van verschillende voordelen, waaronder verbeterde efficiëntie, verminderde kosten, hogere klanttevredenheid en een betere reputatie op de markt.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over ISO-standaardgroepen.

Wat zijn ISO-standaardgroepen?

ISO-standaardgroepen zijn een reeks internationaal erkende normen die zijn ontwikkeld voor verschillende aspecten van kwaliteitsbeheer. Deze normen zijn van toepassing op verschillende bedrijfssectoren, waaronder productie, diensten, gezondheidszorg en technologie.

Er zijn momenteel meer dan 20.000 ISO-standaardgroepen beschikbaar, elk met een specifieke focus op kwaliteitsbeheer en -verbetering.

Zijn ISO-standaardgroepen verplicht?

Nee, ISO-standaardgroepen zijn niet verplicht. Het verkrijgen van ISO-certificering is echter een manier voor bedrijven om hun klanten te laten zien dat ze zich inzetten voor kwaliteit en continue verbetering. Bovendien kan ISO-certificering vereist zijn door klanten of overheidsinstanties om in aanmerking te komen voor bepaalde contracten of vergunningen.

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om hun eigen interne kwaliteitsbeheersystemen te ontwikkelen zonder ISO-certificering te verkrijgen.

Hoe worden ISO-standaardgroepen ontwikkeld?

ISO-standaardgroepen worden ontwikkeld door een technische commissie van experts op het gebied van kwaliteitsbeheer. Deze commissie ontwikkelt de normen op basis van onderzoek en feedback van belanghebbenden in de betreffende bedrijfssector.

De normen worden vervolgens beoordeeld en goedgekeurd door nationale standaardorganisaties voordat ze worden gepubliceerd als ISO-standaardgroepen.

Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van ISO-certificering?

Ja, er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van ISO-certificering. Bedrijven moeten meestal betalen voor de diensten van een externe certificeringsinstantie om hun kwaliteitsbeheersysteem te beoordelen en te certificeren.

De kosten voor ISO-certificering kunnen variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van het kwaliteitsbeheersysteem van een bedrijf en de certificeringsinstantie die wordt gebruikt.

Kunnen ISO-standaardgroepen worden aangepast aan de specifieke behoeften van een bedrijf?

Ja, ISO-standaardgroepen kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van een bedrijf. Bedrijven kunnen de normen aanpassen aan hun specifieke processen en activiteiten, zolang ze voldoen aan de algemene vereisten van de normen.

Bedrijven kunnen ook hun eigen interne kwaliteitsbeheersystemen ontwikkelen die zijn gebaseerd op de ISO-standaardgroepen en deze aanpassen aan hun specifieke behoeften.

ISO Standard Explained | What is ISO | Benefits of getting ISO certified | How to get ISO certified?


In conclusie zijn er zeven ISO-standaard groepen. Deze groepen zijn gecreëerd om ervoor te zorgen dat internationale normen worden nageleefd en dat organisaties en bedrijven wereldwijd dezelfde criteria hanteren. Het is belangrijk om deze standaard groepen te begrijpen en te implementeren om de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten te waarborgen.

Het naleven van ISO-standaard groepen kan organisaties helpen om hun efficiëntie te verbeteren en hun concurrentiepositie te versterken. Door deze standaarden te volgen, kunnen bedrijven hun kwaliteitsbeheer verbeteren en hun processen stroomlijnen. Dit kan leiden tot een betere klanttevredenheid en meer winstgevendheid.

In het kort, het begrijpen en toepassen van ISO-standaard groepen is een belangrijke stap voor elke organisatie die haar processen wil verbeteren en haar productiviteit wil verhogen. Het kan ook helpen bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten en partners wereldwijd.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie