Als bedrijf zijnde ben je constant bezig met het optimaliseren van je energieverbruik. Het implementeren van de ISO 50001 norm is hierbij een handig hulpmiddel. Binnen deze norm zijn er verschillende artikelen die zich richten op diverse aspecten van energiemanagement, waaronder inkoop. In dit artikel gaan we dieper in op welk artikel binnen ISO 50001 zich specifiek richt op inkoop en hoe dit bijdraagt aan een duurzamer bedrijf.

Energiebesparing begint niet alleen bij het bewust omgaan met energie, maar ook bij het verantwoord inkopen ervan. Door duurzame keuzes te maken bij de inkoop van energie, kan er flink worden bespaard op de energierekening en wordt bijgedragen aan een beter milieu. Het artikel binnen ISO 50001 dat zich specifiek richt op inkoop, biedt handvatten voor bedrijven om op een duurzame manier energie in te kopen en zo bij te dragen aan een groenere toekomst.

welk artikel binnen iso 50001 zich richt op inkoop

Welk artikel binnen ISO 50001 zich richt op inkoop

Artikel 6.1: Inkoop

In dit artikel van ISO 50001 wordt ingegaan op de rol van inkoop bij het energiemanagementsysteem. Inkoop is namelijk een belangrijk onderdeel van het systeem, aangezien het de mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen op de energieprestaties van de organisatie. Dit artikel richt zich dan ook op de volgende aspecten:

1. Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van de organisatie moet gericht zijn op het minimaliseren van het energieverbruik en het maximaliseren van het gebruik van duurzame energiebronnen. Dit betekent dat de organisatie bijvoorbeeld moet streven naar het inkopen van producten en diensten met een laag energieverbruik en/of een hoog percentage duurzame energie.

Daarnaast moet het inkoopbeleid ook gericht zijn op het minimaliseren van de milieu-impact van de producten en diensten die worden ingekocht. Hierbij kan gedacht worden aan het inkopen van producten met een laag milieueffect, het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en het inkopen van producten met een lange levensduur.

2. Inkoopproces

Het inkoopproces moet zodanig worden ingericht dat er rekening wordt gehouden met de energieprestaties van de producten en diensten die worden ingekocht. Dit betekent dat er bijvoorbeeld moet worden gekeken naar de energie-efficiëntie van de producten en diensten, de herkomst van de energie en de mogelijke alternatieven voor de producten en diensten.

Daarnaast moet het inkoopproces ook gericht zijn op het minimaliseren van de milieu-impact van de producten en diensten die worden ingekocht. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van milieucriteria voor de producten en diensten, het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en het inkopen van producten met een lange levensduur.

Voordelen van artikel 6.1

Het toepassen van artikel 6.1 biedt verschillende voordelen voor organisaties die streven naar een duurzaam energieverbruik. Zo kan het leiden tot een vermindering van het energieverbruik en de milieu-impact van de organisatie, wat kan resulteren in kostenbesparingen en een beter imago. Daarnaast kan het ook bijdragen aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Verschil tussen artikel 6.1 en andere artikelen binnen ISO 50001

ISO 50001 bevat verschillende artikelen die gericht zijn op het energiemanagementsysteem en het verbeteren van de energieprestaties van de organisatie. Een belangrijk verschil tussen artikel 6.1 en andere artikelen is dat artikel 6.1 zich specifiek richt op inkoop en de rol die inkoop kan spelen bij het verbeteren van de energieprestaties van de organisatie.

Andere artikelen binnen ISO 50001 richten zich bijvoorbeeld op het vaststellen van energiedoelstellingen en -beleid, het uitvoeren van energie-audits en het monitoren en meten van energieprestaties. Deze artikelen zijn echter niet specifiek gericht op inkoop en de rol die inkoop kan spelen bij het verbeteren van de energieprestaties van de organisatie.

Voordelen van het verschil tussen artikel 6.1 en andere artikelen binnen ISO 50001

Het verschil tussen artikel 6.1 en andere artikelen binnen ISO 50001 biedt verschillende voordelen voor organisaties die streven naar een duurzaam energieverbruik. Zo kan het gebruik van artikel 6.1 leiden tot een betere integratie van inkoop in het energiemanagementsysteem, wat kan resulteren in een betere controle over het energieverbruik en een betere afstemming tussen inkoop en andere activiteiten binnen de organisatie. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en een beter imago.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over ISO 50001 en inkoop.

Wat zijn de belangrijkste doelen van ISO 50001?

ISO 50001 is een internationale norm voor energiebeheer die organisaties helpt bij het opzetten en implementeren van een energiebeheersysteem (EnMS). Het primaire doel van deze norm is om organisaties te helpen energie-efficiënter te worden en hun energieverbruik en daarmee hun energiekosten te verminderen. Daarnaast is het ook gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van de impact van organisaties op het milieu.

Het implementeren van ISO 50001 kan organisaties ook helpen om hun energieprestaties wettelijk te verantwoorden en te voldoen aan de eisen van klanten en andere belanghebbenden.

Wat is het belang van inkoop in het kader van ISO 50001?

Inkoop is een belangrijk gebied dat van invloed is op de energie-efficiëntie van een organisatie en daarom is het opgenomen in de ISO 50001-norm. Het doel van de norm is om organisaties te helpen bij het identificeren van energie-efficiëntie kansen in hun inkoopprocessen en om hen te helpen bij het implementeren van maatregelen om het energieverbruik en de kosten te verminderen.

De ISO 50001-stan daard richt zich op de inkoop van producten, diensten en energiegerelateerde diensten. Het helpt organisaties bij het beoordelen van de energie-efficiëntie van hun leveranciers en het opstellen van criteria voor de selectie van leveranciers. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de energie-efficiëntie van producten, de energie-efficiëntie van productieprocessen of de duurzaamheid van de leverancier.

Hoe kan ISO 50001 helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot van een organisatie?

ISO 50001 is gericht op het verminderen van het energieverbruik en het bevorderen van energie-efficiëntie in organisaties. Door het verminderen van het energieverbruik kan een organisatie ook de CO2-uitstoot verminderen. De norm biedt een gestructureerde aanpak voor het identificeren van energie-efficiëntie kansen en het implementeren van maatregelen om het energieverbruik te verminderen.

Bovendien omvat de norm ook de monitoring en rapportage van energieverbruik en CO2-uitstoot, wat organisaties in staat stelt hun voortgang te volgen en te rapporteren over hun prestaties. Dit kan helpen bij het identificeren van gebieden waar nog meer verbeteringen kunnen worden aangebracht en bij het communiceren van de inspanningen van de organisatie om haar CO2-uitstoot te verminderen aan belanghebbenden.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 50001 voor een organisatie?

Het implementeren van ISO 50001 kan verschillende voordelen bieden voor een organisatie. Ten eerste kan het helpen bij het verminderen van het energieverbruik en de energiekosten van de organisatie, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn. Bovendien kan het helpen bij het verhogen van de energie-efficiëntie van de organisatie en het verminderen van de CO2-uitstoot, wat kan bijdragen aan een betere milieuprestatie en de reputatie van de organisatie.

Daarnaast kan het implementeren van ISO 50001 ook helpen bij het verbeteren van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie en het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met energieafhankelijkheid. Tot slot kan het helpen bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen en belanghebbenden binnen de organisatie.

Implementing ISO 50001:2018: The basics


In dit artikel hebben we besproken welk artikel binnen ISO 50001 zich richt op de inkoop. Het blijkt dat artikel 4.6 een belangrijk onderdeel is van de ISO 50001 norm en specifiek gericht is op inkoop. Het doel van dit artikel is om ervoor te zorgen dat organisaties duurzame en energiezuinige producten en diensten inkopen.

Het naleven van artikel 4.6 kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de energiekosten van een organisatie. Door het inkopen van duurzame en energiezuinige producten en diensten kan een organisatie niet alleen kosten besparen, maar ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast kan het naleven van dit artikel bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van een organisatie.

Al met al is het dus van groot belang om artikel 4.6 binnen ISO 50001 serieus te nemen en hier actief mee aan de slag te gaan. Door het inkopen van duurzame en energiezuinige producten en diensten kunnen organisaties niet alleen kosten besparen, maar ook hun bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie