Wist je dat de ISO 9001-certificering een wereldwijd erkende norm is voor kwaliteitsmanagement? Het behalen van deze prestigieuze certificering toont aan dat jouw organisatie zich toegewijd heeft aan het leveren van uitmuntende diensten en producten. Maar hoe verkrijg je nu precies de ISO 9001-certificering?

Om een ISO 9001-certificering te behalen, moet jouw organisatie een geaccrediteerde certificeringinstantie doorlopen die vaststelt of het voldoet aan de specifieke normeisen. Dit proces omvat vaak een grondige beoordeling van je bedrijfsprocessen, beleid en procedures. Na het behalen van de certificering, toont je organisatie aan dat het zich inzet voor continue verbetering en klanttevredenheid, wat kan leiden tot hogere bedrijfsvoering en groei.

Inleiding: Het traject naar ISO 9001 certificering

Iedere organisatie is uniek en daarom is ook elke ISO 9001 implementatie uniek. De vraag “Hoe krijg ik certificering Iso 9001?” is dus niet eenvoudig te beantwoorden. Het traject om een ISO 9001 certificering te bemachtigen kan ingewikkeld zijn, maar met de juiste strategie en begeleiding kan uw organisatie deze mijlpaal behalen en de kwaliteit van haar diensten verbeteren.

De basis: Begrijpen wat ISO 9001 is

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht de grootte en de sector waarin zij actief is. ISO 9001 stelt organisaties in staat om te demonstreren dat zij in staat zijn om consequent diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan wettelijke en reglementaire eisen.

Het idee achter ISO 9001 is dat het een flexibele tool is. Het geeft niet precies aan hoe iets moet worden gedaan in een organisatie, maar stelt bepaalde normen en richtlijnen waar een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aan moet voldoen. Het management bepaalt hoe deze worden gehaald.

Door ISO 9001 te implementeren en te certificeren, toont uw organisatie aan, aan haar klanten en andere stakeholders, dat zij zich engageert voor kwaliteit. Dit verhoogt het vertrouwen van de klant en kan leiden tot verbeterde bedrijfsresultaten.

Certificeren voor ISO 9001 betekent dat een onafhankelijke certificatie-instelling na een grondige audit bevestigt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan de normen van ISO 9001. Dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de internationale normen voor kwaliteitsmanagement.

Stap 1: Bepaal de marge en analyseer de huidige situatie

Voordat u begint met het traject om ISO 9001 te implementeren, is het belangrijk om de huidige bedrijfsprocessen te beoordelen. Dit omvat zowel het vaststellen van wat er al goed functioneert als het identificeren van eventuele kennishiaten of verbeterpunten.

Daarnaast is het noodzakelijk om de reikwijdte van de certificering te definiëren. Niet alle processen, locaties of afdelingen van uw organisatie hoeven onder de reikwijdte van ISO 9001 te vallen. Deze beslissing hangt af van verschillende factoren, zoals het soort diensten dat u levert, de bronnen die u tot uw beschikking heeft, en de eisen van uw klanten en andere belanghebbenden.

De analyse van de huidige situatie helpt bij het opstellen van een projectplan voor de ISO 9001 implementatie. Het projectplan moet realistische doelstellingen en deadlines bevatten, evenals duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de teamleden.

Het plan moet rekening houden met de bedrijfscultuur van de organisatie en met eventuele weerstand tegen verandering. Training en communicatie zijn essentiële hulpmiddelen om deze obstakels te overwinnen.

Stap 2: Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen formuleren

ISO 9001 eist dat de organisatie een kwaliteitsbeleid opstelt dat aansluit op haar context en haar strategische richting. Het beleid moet een verbintenis weerspiegelen om te voldoen aan de eisen en om voortdurend te verbeteren. Het moet bekend zijn bij alle medewerkers en het moet worden beoordeld voor blijvende geschiktheid.

Met het kwaliteitsbeleid als leidraad, moet de organisatie vervolgens kwaliteitsdoelstellingen vaststellen. Dit zijn concrete doelen die de organisatie nastreeft om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren. De doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant, en tijdsgebonden zijn.

Het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen draagt bij aan het bereiken van het kwaliteitsbeleid. Daarom zijn ze een belangrijk middel om de organisatie te sturen in haar streven naar voortdurende verbetering.

Stap 3: Implementeer het QMS

De implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) is de volgende stap op weg naar de ISO 9001 certificering. Dit houdt in dat de processen worden georganiseerd volgens de principes van ISO 9001. Denk hierbij aan procedures zoals documentbeheer, interne audits, directiebeoordeling, correctieve maatregelen, en risico-gebaseerd denken.

In deze fase is het van cruciaal belang om de medewerkers van de organisatie te betrekken en te zorgen voor voldoende training en bewustwording. Iedereen moet zich ervan bewust zijn hoe zijn of haar werkzaamheden bijdragen aan het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen.

Het implementeren van een QMS is geen eenmalige taak, maar een doorlopend proces van aanpassing en verbetering. Dit betekent dat het systeem regelmatig moet worden beoordeeld en bijgewerkt op basis van feedback, interne audits, veranderende marktomstandigheden, en lessen die zijn geleerd uit eerdere ervaringen.

Stap 4: Interne audit en directiebeoordeling

Voordat u kunt overgaan tot de certificatie-audit, moet u een volledige cyclus van interne audits en een directiebeoordeling hebben voltooid. Dit is een essentiële stap omdat het helpt bij het identificeren van eventuele zwakke punten in het QMS die voor de certificatie-audit moeten worden aangepakt.

Interne audits zijn een krachtige tool voor voortdurende verbetering. Ze geven een gedetailleerd inzicht in de werking van het QMS en maken het mogelijk om problemen te identificeren voordat ze een effect hebben op de klanttevredenheid.

De directiebeoordeling, aan de andere kant, is een strategische evaluatie van het QMS door de topmanagement. Het houdt een beoordeling in van de geschiktheid, doeltreffendheid, en afstemming van het QMS met de strategische richting van de organisatie.

Doorlopen van het certificatieproces

Stap 5: De externe audit

Eenmaal u ervan overtuigd bent dat uw organisatie klaar is voor de certificering, is het tijd om een certificatie-instelling te contacteren voor een externe audit. Dit is een onafhankelijke evaluatie van het QMS om te verifiëren dat het voldoet aan de eisen van ISO 9001.

De certificatie-audit bestaat normaal gezien uit twee fasen. In de eerste fase analyseert de auditor de documentatie van het QMS. Als de documentatie in orde is, gaat de auditor over tot de tweede fase, waarbij hij of zij de werkelijke implementatie van het QMS beoordeelt.

Het kan zijn dat de auditor niet-conformiteiten identificeert, dit wil zeggen zaken die niet in lijn zijn met de eisen van ISO 9001. In dit geval moet uw organisatie corrigerende maatregelen nemen alvorens zij de ISO 9001 certificatie kan verkrijgen.

Aan het einde van de externe audit, als er geen niet-opgeloste niet-conformiteiten zijn, zal de auditor een certificatie aanbevelen. Vervolgens zal een andere persoon binnen de certificatie-instelling de auditrapporten beoordelen en, indien hij of zij akkoord is, het certificaat afgeven.

Stap 6: Onderhoud van de certificatie

Het verkrijgen van de ISO 9001 certificatie is een belangrijke prestatie, maar het werk stopt hier niet. Om de certificatie te behouden, moet uw organisatie blijven voldoen aan de eisen van ISO 9001 en blijven streven naar verbetering.

De certificatie-instelling zal regelmatige surveillance-audits uitvoeren, meestal jaarlijks, om te verifiëren dat het QMS nog steeds in lijn is met de ISO 9001 norm en om te controleren of de organisatie werkt aan de verbetering ervan.

Een organisatie kan besluiten om haar QMS uit te breiden naar andere ISO normen, zoals ISO 14001 voor milieumanagement of ISO 45001 voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit kan de organisatie helpen om op een gestructureerde manier te werken aan andere belangrijke aspecten van haar bedrijfsvoering.

Afsluitend, het behalen van een ISO 9001 certificering vraagt tijd en inzet, maar de inspanningen worden vaak beloond. Organisaties die ISO 9001 gecertificeerd zijn, ervaren vaak verbeterde efficiëntie, hogere klanttevredenheid, en toegang tot nieuwe markten. De weg naar certificering is een reis naar voortdurende verbetering.

ISO 9001-certificering verkrijgen

Het verkrijgen van een ISO 9001-certificering kan een onderneming behoorlijk wat voordelen opleveren. Deze certificering toont aan dat uw bedrijf voldoet aan een reeks kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld door de internationale organisatie voor standaardisatie. Hierbij staan klanttevredenheid, continue verbetering en de wederzijdse voordelige leveranciersrelaties centraal.

Om ISO 9001 gecertificeerd te worden, moet u een kwaliteitsbeheerproces implementeren, klantgerichtheid verhogen en een continue proces van verbetering nastreven. U moet ook voldoen aan wettelijke en regelgevende eisen.

Er zijn bedrijven die dit certificeringstraject begeleiden. Ze helpen bij het implementeren van het kwaliteitssysteem en bereiden uw organisatie voor op de audit van de certificerende instantie.

ISO 9001 VoordelenISO 9001 Vereisten
Verhoogde klanttevredenheidKwaliteitsbeheerproces implementeren
Continue verbeteringKlantgerichtheid verhogen
Voordelige leveranciersrelatiesVoldoen aan wettelijke en regelgevende eisen

Veelgestelde vragen

– Introductie.

Het behalen van de ISO 9001-certificering kan een grote stap zijn voor veel bedrijven. Hier zijn enkele veelgestelde vragen om u te helpen het proces te begrijpen.

1. Wat is de eerste stap om de ISO 9001-certificering te behalen?

Het eerste dat u moet doen, is uw bedrijf evalueren tegen de eisen van de ISO 9001-norm. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw bedrijf de gestandaardiseerde procedures en processen volgt die in deze norm worden beschreven.

In de tweede plaats moet u een formeel kwaliteitsbeheersysteem (KBS) hebben dat voldoet aan de eisen van ISO 9001. Dit systeem moet gedocumenteerd zijn en moet voortdurend worden gecontroleerd en verbeterd om aan de normen te blijven voldoen.

2. Wie kan mijn bedrijf beoordelen voor ISO 9001-certificering?

Uw bedrijf moet worden beoordeeld door een onafhankelijke certificeringsinstelling die is geaccrediteerd om ISO 9001-certificeringen uit te geven. Deze organisatie zal een uitgebreide audit van uw bedrijf uitvoeren om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de eisen van de norm.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle certificeringsinstellingen hetzelfde zijn. Zorg ervoor dat u een betrouwbare organisatie kiest met goede referenties en een bewezen staat van dienst in uw industrie.

3. Hoe lang duurt het om de ISO 9001-certificering te behalen?

Het tijdsbestek om de ISO 9001-certificering te behalen kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie, evenals de huidige staat van uw kwaliteitsbeheersysteem. Het kan overal van een paar maanden tot een jaar of langer duren.

Daarnaast hangt het af van hoe snel uw bedrijf kan voldoen aan de eisen van de norm en met hoeveel toewijding u werkt aan het verbeteren en onderhouden van uw systemen.

4. Wat zijn de voordelen van ISO 9001-certificering?

De ISO 9001-certificering biedt vele voordelen, waaronder het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van uw organisatie en het verhogen van de klanttevredenheid. Het helpt ook om uw bedrijfsreputatie te verhogen en kan u een concurrentievoordeel geven, vooral bij het aantrekken van nieuwe klanten of zakelijke partners.

Tevens kan de certificering u helpen om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen en kunt u mogelijk kosten besparen door het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van afval binnen uw organisatie.

5. Wat gebeurt er als ik niet slaag voor de ISO 9001-audit?

Als u niet slaagt voor de ISO 9001-audit, ontvangt u een gedetailleerd rapport met de gebieden waar uw organisatie niet voldoet aan de norm. U krijgt dan geleidelijke tijd om de nodige correcties aan te brengen.

Zodra u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling aanvragen. Als u slaagt voor deze tweede audit, ontvangt u uw ISO 9001-certificaat. Het is belangrijk op te merken dat de certificering niet permanent is en dat uw bedrijf regelmatig opnieuw moet worden gecontroleerd om de certificering te behouden.

Hoe u een ISO 9001-certificering kunt verkrijgen in 2022 | ISO 9001-overzicht

Het behalen van de ISO 9001-certificering is een proces dat serieuze inzet en toewijding vereist. Het betekent dat u een effectief kwaliteitsmanagementsysteem heeft geïmplementeerd dat voldoet aan de internationale normen. Zorg ervoor dat u uw organisatie grondig voorbereidt, een audit door een gecertificeerde instelling ondergaat en voert vervolgens de benodigde verbeteringen uit op basis van de feedback van deze audit.

De ISO 9001-certificering is een uitstekende manier om te laten zien dat uw bedrijf serieuze intenties heeft om kwaliteitsdiensten te leveren. Het verbetert niet alleen uw merknaam, maar kan ook bijdragen aan betere bedrijfsprocessen en de tevredenheid van klanten. Het is zeker een onderneming die uw aandacht en inzet waard is.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie