Overweeg je de ISO 9001:2015-certificering te halen? Dat is een uitstekende beslissing! Deze certificering is een krachtige bevestiging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van je bedrijfsprocessen, erkend over de hele wereld. Maar hoe behaal je deze prestigieuze erkenning?

Het proces naar ISO 9001:2015-certificering vereist strategische planning en toewijding. Ten eerste moet je vertrouwd raken met de eisen van de norm, inclusief de principes van kwaliteitsmanagement. Daarna volgen een grondige evaluatie van je huidige processen, het identificeren van eventuele hiaten en het inzetten van verbeteringen. Met consistentie, geduld en vastberadenheid, zul je uiteindelijk succes behalen.

De basis van ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een internationale norm die de eisen bepaalt voor een kwaliteitsbeheersysteem. Ondernemingen gebruiken deze norm om hun capaciteit om consequent producten en services te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant en aan de wettelijke en reglementaire eisen, te aantonen. Bovendien helpt deze norm bedrijven bij de implementatie van continue verbetering. Maar hoe kunt u de ISO 9001:2015 behalen? Het proces is uitgebreid en vraagt om een aanzienlijke inspanning, maar de voordelen zijn aanzienlijk en kunnen uw organisatie sterk verbeteren.

De eerste stappen

De eerste stap in het proces is een volledig begrip van de ISO 9001:2015-eisen. U moet de vereisten grondig bestuderen en begrijpen hoe deze van toepassing zijn op uw organisatie. Dit is niet altijd eenvoudig, aangezien de norm is geschreven in een technische taal en sommige terminologie misschien onbekend voor u is. Hiervoor kunt u overwegen om een opleiding te volgen of een consultant in te huren.

Het volgende wat u moet doen, is een diepgaand overzicht van uw huidige processen maken. De ISO 9001:2015 norm vereist dat u een goed inzicht heeft in uw processen, hun interacties en de risico’s die ermee verbonden zijn. Door uw huidige processen in kaart te brengen, krijgt u een beter beeld van de zwakke punten die verbeterd moeten worden en de sterke punten die u kunt benadrukken.

Na het begrijpen van de eisen en het beoordelen van uw huidige processen, moet u een projectplan ontwikkelen om de implementatie van de ISO 9001 norm in uw organisatie te begeleiden. Dit plan moet de vereiste tijd, middelen, verantwoordelijkheden en stappen bevatten die nodig zijn om de ISO 9001-norm succesvol te implementeren.

Tot slot, voer een ‘gap’-analyse uit om het verschil tussen uw huidige processen en de ISO 9001:2015-vereisten te identificeren. Dit zal u helpen inzicht te krijgen in de omvang van de veranderingen die u moet aanbrengen in uw organisatie om aan de norm te voldoen.

Implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

Na het voltooien van de eerste stappen, is het tijd om de ISO 9001:2015 te implementeren. Begin met het ontwerp van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij moeten de principes van de norm worden toegepast, maar het systeem moet ook bij uw organisatie passen.

Documenteer al uw processen en procedures grondig. ISO 9001:2015 vereist dat u beschrijvende documentatie van uw processen hebt. Deze documenten moeten de activiteiten, middelen, en controles die bij elk proces betrokken zijn, duidelijk weergeven.

Zorg voor opleiding en bewustwording bij het personeel. Een succesvolle implementatie van ISO 9001:2015 vereist dat alle medewerkers de doelstellingen van de norm begrijpen en hoe hun specifieke taken daaraan bijdragen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van ISO 9001:2015 is continue verbetering. Bepaal de prestatieindicatoren voor uw processen en stel een proces in voor het meten en analyseren van deze prestatie-indicatoren. Op deze manier kunt u eventuele problemen identificeren en corrigerende maatregelen nemen.

De audit en certificering

Interne audits

Na de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, is het essentieel om interne audits uit te voeren ter voorbereiding op de certificeringsaudit. Een interne audit geeft u een duidelijk beeld van de prestaties van uw kwaliteitsmanagementsysteem en geeft u de mogelijkheid om problemen te identificeren en te corrigeren voordat de externe audit plaatsvindt.

Overweeg de mogelijkheid om opgeleide interne auditors in dienst te nemen of te trainen. Zij kunnen helpen bij het uitvoeren van regelmatige interne audits en het identificeren van gebieden die verbetering nodig hebben.

Opgemerkt moet worden dat interne audits niet alleen een vereiste zijn voor de ISO 9001:2015-certificering, maar ook een waardevol hulpmiddel vormen voor bedrijven om continue verbetering te bevorderen en een cultuur van kwaliteit te creëren.

Certificeringsaudit

De laatste stap in het proces van het behalen van de ISO 9001:2015 is de certificeringsaudit, uitgevoerd door een geaccrediteerde derde partij. Deze audit bestaat meestal uit twee fases: een documentatiebeoordeling en een on-site audit.

Tijdens de documentatiebeoordeling controleert de auditor de volledigheid en juistheid van uw kwaliteitsmanagementsysteemdocumentatie om na te gaan of het voldoet aan de ISO 9001:2015-norm. Als er afwijkingen worden gevonden, hebt u de mogelijkheid om deze te corrigeren voordat de on-site audit plaatsvindt.

Tijdens de on-site audit beoordeelt de auditor de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie. Dit omvat het controleren van processen, het interviewen van medewerkers en het onderzoeken van bewijsmateriaal dat aantoont dat het systeem effectief werkt.

Als uw organisatie de certificeringsaudit succesvol doorloopt, ontvangt u de ISO 9001:2015 certificering. Deze certificering is drie jaar geldig en vereist jaarlijkse surveillance-audits om de geldigheid te behouden. Hoewel het proces om de ISO 9001:2015 te behalen uitgebreid en tijdrovend kan zijn, kunnen de voordelen aanzienlijk zijn, waaronder verbeterde efficiëntie, hogere klanttevredenheid en een sterk concurrentievoordeel.

Het verkrijgen van ISO 9001:2015 certificering

Om de ISO 9001:2015 certificering te krijgen, moet u uw organisatie voorbereiden op een grondige audit. Dit begint met het begrijpen van de eisen van de standaard en het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Stappen naar Certificering

De eerste stap is het aanschaffen van de ISO 9001:2015-norm en het grondig doornemen van de eisen. Het is essentieel om een ​​projectteam samen te stellen om het implementatieproces te begeleiden en te beheren. Vervolgens moet u uw huidige processen en procedures beoordelen en aanpassen om aan de eisen van de ISO 9001:2015 te voldoen. Hiervoor is grondige training en eventueel hulp van consultancy nodig.

Veelgestelde Vragen

In dit artikel beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over hoe je ISO 9001:2015 kunt krijgen. Wij hopen dat deze Q&A nuttig zal zijn voor organisaties die streven naar deze begeerde certificering.

1. Wat zijn de voordelen van het behalen van de ISO 9001:2015-certificering?

Het behalen van de ISO 9001:2015-certificering biedt uw organisatie diverse voordelen. Het illustreert uw streven naar kwaliteit en continue verbetering, wat het vertrouwen van klanten en zakenpartners kan verhogen.

Bovendien kan het de efficiëntie en effectiviteit van uw bedrijfsoperaties verbeteren. ISO 9001:2015 richt zich sterk op het management van processen en biedt daarom kansen om processen te stroomlijnen en kosten te besparen.

2. Wat is de procedure voor het verkrijgen van de ISO 9001:2015-certificering?

De stappen voor het verkrijgen van de ISO 9001:2015-certificering omvatten over het algemeen: het begrijpen van de eisen van de standaard, het ontwikkelen van een Quality Management System (QMS) dat voldoet aan deze eisen, het implementeren van dit systeem, het uitvoeren van een interne audit en ten slotte het doorstaan van een externe audit uitgevoerd door een geaccrediteerde certificeringsinstantie.

Het is belangrijk op te merken dat het proces tijd en middelen vergt. De exacte duur en kosten variëren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie.

3. Moet ik een kwaliteitsbeheersysteem hebben om de ISO 9001:2015-certificering te krijgen?

Ja, het hebben van een goed ontwikkeld kwaliteitsbeheersysteem (QMS) is een essentiële eis voor het verkrijgen van de ISO 9001:2015-certificering. De ISO 9001:2015-standaard vereist expliciet dat organisaties een QMS implementeren.

Dit systeem moet niet alleen voldoen aan de eisen van de norm, maar moet ook regelmatig worden bijgewerkt en verbeterd in overeenstemming met de principes van continue verbetering, een belangrijk principe van de ISO 9001:2015.

4. Hoe lang is de ISO 9001:2015-certificering geldig?

De ISO 9001:2015-certificering is drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Tijdens deze periode zullen regelmatige surveillance audits worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw organisatie nog steeds voldoet aan de standaard.

Na de periode van drie jaar moet uw organisatie opnieuw een recertificatie-audit ondergaan om de certificering te behouden. Deze audit is vergelijkbaar met de oorspronkelijke certificeringsaudit, maar kan minder uitgebreid zijn, afhankelijk van de bevindingen van de surveillance audits.

5. Welke middelen zijn beschikbaar om mij te helpen bij het behalen van de ISO 9001:2015 certificering?

Er zijn diverse middelen beschikbaar om u bij deze reis te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld ISO 9001:2015-trainingscursussen volgen om u bij te scholen over de eisen en de toepassing daarvan.

Verder kunt u de hulp van een consultant inroepen die ervaring heeft met de implementatie van ISO 9001. Er zijn ook tal van handleidingen, sjablonen en softwareoplossingen beschikbaar om u te assisteren bij het opzetten en onderhouden van uw QMS.

<!-- /wp:

Uw beknopte handleiding voor het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem voor beginners

-->

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie